Merkel utsetter reform av kvotehandel

Kritiseres for å koble reform til endringer i Tysklands subsidier av fornybar energi.

Forbundskansler Angela Merkel talte mandag formiddag ved åpningen av en klimakonferanse i Berlin, der miljøvernminister Bård Vegar Solhjell er en av deltakerne. Konferansen er ledd i prosessen fram mot neste globale klimamøte i Warszawa senere i år.

EU og Tyskland skal fortsatt gå foran i klimapolitikken, sa Merkel, og lovet å kjempe for en global klimaavtale i 2015. Men hennes bemerkninger om EUs viktigste klimapolitiske verktøy, det skrantende kvotehandelssystemet (EU-ETS), tyder på at kansleren ikke vil investere noe av sin politiske kapital i en rask reform. Riktignok erkjente hun behovet for å gjøre noe med EU-ETS, men gjorde så en kontroversiell kobling: “Når vi har lyktes med en reform av den tyske støtten til fornybar energi, da kan vi ta for oss kvotehandelssystemet i Europa,” sa hun.

Dette er en “knallende ørefik for det europeiske klimaarbeidet”, kommenterer Regine Günther i WWFs tyske avdeling. Dersom hvert land skulle følge den samme logikken, ville en europeisk klimapolitikk ikke lenger være mulig, mener Günther, som sier Merkel med dette tar avskjed som klimapolitisk lederfigur.

Det er ikke ventet at det vil skje noe substansielt med det tyske støttesystemet før etter valget til Bundestag i september. Fornybarstøtten er en hjørnestein i det tyske Energiewende. I debatten om strakstiltak for kvotemarkedet står miljøvernministeren fra Merkels CDU mot næringsministeren fra FDP. Merkel har ikke skåret gjennom i denne striden.

EU-parlamentets miljøkomite skal i løpet av mai-juni vurdere om den skal fremme saken på ny, etter at forslaget om å sette til side kvoter ble nedstemt i april.