Nådeløs tidsskvis

De neste to ukene vil vise hva møtet i Katowice vil få til når det gjelder økt ambisjonsnivå. Håpet om at verden vil ta til fornuft og gå til krig mot utslippene, må ikke gis opp.

Ambisjonsnivået for å kutte globale klimagassutslipp må økes dramatisk for å nå globale klimamål. Det er en innebygd mekanisme for dette i Paris-avtalen. En var allerede klar over i Paris 2015 at de frivillige forpliktelsene (NDC) landene der la på bordet, ville gi en oppvarming på over tre grader.

Det ble derfor lagt inn i avtalen at ambisjonene må økes i framtida. Dette skal skje hvert femte år – første gang i 2020. Det er derfor viktig at slutterklæringen fra Katowice gir en mest mulig konkret henstilling til landene om å øke ambisjonene for utslippskutt gjennom grundige prosesser i 2019 for presentasjon på COP26 i 2020.

Blogger fra COP24 i Katowice

Svein Tveitdal er tidligere FN-direktør. Han var leder av Klimavalg 2013. Tveitdal er akkreditert NGO-deltaker i Katowice for ForUM for utvikling og miljø. Han blogger om sine inntrykk for Besteforeldrenes klimaaksjon og Energi og Klima.

Den nye rapporten til FNs klimapanel om den betydelige forskjellen på 1,5 og to grader oppvarming bør sette støkken i noen hver, og være en skikkelig vekker for å få fart i ambisjonsnivået på møtet. Rapporten kom i riktig tid og vil spille en sentral og positiv rolle i forhandlingene.

Det er fortsatt mulig å begrense oppvarmingen til 1,5°C, men tidsskvisen er nådeløs. Globale utslipp må ned med 50 prosent innen 2030. Ifølge FNs miljøprogram må landene de neste 11 årene øke kuttene fem ganger så mye som de la på bordet i Paris for å møte 1,5C°-målet. Status per i dag er til å fortvile over. De fleste landene ser ikke engang ut til å klare å oppfylle det de lovet i Paris.

Men alt som går i riktig retning, er viktig. Ledet av Marshalløyene har mer enn 30 land, inklusive Norge, støttet en erklæring for økt ambisjonsnivå. I tillegg vil flere land som allerede er klare til å øke ambisjonsnivået for utslippsreduksjoner i 2020 annonsere dette på møtet i Katowice.

De neste to ukene vil vise hva møtet i Katowice vil få til når det gjelder økt ambisjonsnivå. Den positive nyheten er at EU har annonsert at unionen som den første større økonomien tar sikte på å være klimanøytral i 2050. Frankrike og Kina var enige på G20-møtet fredag om å gi «høyeste politiske forpliktelse» for gjennomføring av Paris-avtalen. Men målene for 2030 fra EU er ikke i tråd med det som kreves for å begrense oppvarmingen til 1,5C°, og Kina er ifølge ny rapport på en utslippsbane som vil gi 5 grader temperaturøkning.

Den brutale virkeligheten er at kløften til det som er nødvendig for å bevare kloden for barnebarna våre, fortsetter å øke. Men håpet om at verden vil ta til fornuft og gå til krig mot utslippene, må ikke gis opp. Paris-avtalen representerer i så fall en mekanisme som kan gjøre dette effektivt å organisere. Å tilrettelegge for dette gjør forhandlingene i Katowice viktige selv om de konkrete resultatene som snur utviklingen nok vil utebli.