“Noen” må snakke sammen om Oljefondet

Jonas Gahr Støre og Erna Solberg må snakke sammen om Oljefondet og fornybar energi.

Alle partier er for, men Stortinget klarte likevel ikke å fatte en beslutning om at Oljefondet skal kunne investere direkte i fornybar energi og infrastruktur da våre folkevalgte tirsdag behandlet stortingsmeldingen om fondet.

Ap, SV og Senterpartiet er for å gjøre en slik endring. Høyre har landsmøtevedtak om det samme. Venstre og KrF er med. Fremskrittspartiet har programformuleringer i samme lei. Det er litt ulike varianter på bordet, men retningen er den samme.

Det er altså noe nær et politisk konsensus om at det bør gjennomføres en reform der Oljefondet gis adgang til å investere direkte i kraftverk og kraftledninger, altså en ny investeringsklasse – fornybar energi og klimariktig infrastruktur.

Når slik mangel på beslutningskraft og gjennomføringsevne avdekkes, er det på sin plass å be lederne for de to største partiene om å sette seg ned og bli enige. Dette er en sak der Aps påtroppende leder Jonas Gahr Støre og statsminister Erna Solberg bør finne sammen. Det er en fordel at Ap og Høyre er enige i store spørsmål som dette.

Man skal være bra blind og døv for ikke å registrere at det er et stort behov for å øke investeringene i fornybar energi og klimariktig infrastruktur de kommende årene. Senest presenterte IEA en ny rapport tirsdag denne uken. Dette representerer selvsagt muligheter for store og langsiktige investorer. Man kan altså både finne fornuftige investeringer som gir god avkastning, og bidra til at verden kommer på riktig klimaspor.

Den eneste reelle motstanden mot en slik reform finnes i Finansdepartementets embetsverk. Der er man vant til å få det som man vil i slike spørsmål. Men her må våre folkevalgte vise hvem som har makten. De må legge bort partitaktikken og få tatt en riktig og fremtidsrettet beslutning.