Ny rapport: IEA altfor pessimistisk om solenergi

Det internasjonale energibyrået (IEA) regner med mye høyere kostnader og mye lavere vekst i solenergi enn en rekke andre institusjoner, viser ny rapport fra Norsk Klimastiftelse.

I noen markeder konkurrerer allerede usubsidiert energi fra solceller (photovoltaics – PV) med fossile energikilder, skriver viseadministrerende direktør Terje Osmundsen i Scatec Solar i rapporten “IEA and Solar PV: Two Worlds Apart”.

Osmundsen, som også er fast skribent i Energi og Klima, sammenligner i rapporten IEAs analyser av PV med projeksjoner og scenarier fra institusjoner og aktører som the International Renewable Energy Agency (IRENA), USAs National Renewable Energy Laboratory, Bloomberg og Citi. Det er et klart mønster at IEA undervurderer veksten og overvurderer kostnadene ved PV, skriver Osmundsen.

iea_solarPV_320
Terje Osmundsen: “IEA and Solar PV: Two Worlds Apart” (pdf). Publisert av Norsk Klimastiftelse, februar 2014.

IEAs utdaterte antakelser om kostnader leder til en konklusjon om at utskiftingen av fossil energi med solenergi vil gå langsomt og være veldig kostnads-krevende. “Det er på tide å korrigere denne fundamentale mangelen ved IEAs viktige World Energy Outlook,” skriver Osmundsen.

Her er et av eksemplene på forskjeller mellom IEA og andre aktørers analyser:

IEAs estimater for kostnaden ved solenergi (PV) er mye høyere enn andre kilders. Her sammenlignet med USAs National Renewable Energy Laboratory og Citi.

IEAs syn på PV deles ikke av en annen internasjonal institusjon, IRENA, påpeker Osmundsen. IRENA opererer i en ny scenarierapport med langt lavere kostnader for utskifting av fossil energi med fornybar enn det IEA gjør. Osmundsen konkluderer rapporten med en appell: IEA og IRENA bør samarbeide om en felles studie av økonomien i og potensialet for fornybar energi i kraftsektoren.