Ny rapport om luftfart, taxfree og klima

Vil teknologiutviklingen sørge for at vi kan fly like mye som nå samtidig som vi kutter CO₂? Er en tredje rullebane på Gardermoen forenelig med klimamålene? På tide å skrote luftfartens svar på harryhandelen og fase ut taxfree-ordningen?

Det er noen av spørsmålene vi tar opp i Norsk klimastiftelses nye rapport Luftfart og klima. Er nordmenns flyvaner og Norges taxfreeordning forenelig med klimamålene?

Flytrafikken internt i Norge – og til og fra landet vårt – øker. Også etter at den kontroversielle flypassasjeravgiften på rundt 80 kroner ble innført i 2016 – har antall passasjerer som reiser med fly gått opp. I 2017 fløy om lag 53 millioner mennesker til og fra Avinors flyplasser i Norge. Bedre økonomi gir flere reiser. Det er forventet at antall flyreiser vi øke betraktelig de neste tiårene.

Hvordan skal vi få dette til å henge sammen med forpliktelsen til – og det akutte behovet for – å kutte CO₂-utslipp?

Rapporten “Luftfart og klima” er gitt ut av Norsk klimastiftelse. Du kan også lese de enkelte artiklene fra rapporten på en egen temaside. Luftfart og klima var tema på Klimastiftelsens #Klimafrokost i november 2017 – se videoopptakene fra Klimafrokosten.

I Norge holder vi oss med en relativt restriktiv alkoholpolitikk –  unntaket er den særnorske taxfree-ordningen. På flyplassene våre blir barn og voksne eksponert for et vell av muligheter til å hamstre billig sprit og røyk. «Taxfree-ordningen gir økte klimautslipp. Den fører til negative folkehelseeffekter ved at alkohol- og tobakksforbruket øker», skrev Aftenposten på lederplass i november 2016 – under overskriften «Taxfree-ordningen må skrotes». Men taxfree-ordningen er også en nokså underlig form for distriktspolitikk; salg av alkohol og tobakk gir inntekter som Avinor bruker til drift av små flyplasser.

For å nå målene i Paris-avtalen må utslippene fra luftfarten reduseres. Viktige spørsmål å drøfte i nær framtid er blant annet:

  • Vil omfattende teknologiutvikling gjøre det mulig å fly like mye som vi gjør nå – samtidig som vi kutter CO₂-utslipp?
  • Er det å bruke nær 20 milliarder på en tredje rullebane på Gardermoen forenlig med behovet for å kutte i klimagassutslippene?
  • Hvilke incentiver og ordninger trengs for å få fart på utviklingen av lavutslippsfly?
  • I hvilken grad kan andre og mer klimavennlige transportformer ta over for luftfarten?
  • Er det på tide å skrote luftfartens svar på harryhandelen og fase ut taxfree-ordningen?
  • Er virkemidlene i internasjonal luftfart gode nok – og hvis ikke: hva kan gjøres for å stramme dem til slik at de svarer på den globale klimatrusselen?

Norsk klimastiftelse inviterte i november 2017 til en #Klimafrokost om luftfart, taxfree og klima. Basert på innleggene der har vi utarbeidet denne rapporten som et bidrag til diskusjonen om hvordan luftfarten kan rigges samtidig som vi omstiller oss til et lavutslippssamfunn. Vi takker alle bidragsyterne for å dele kunnskap og kompetanse.