Ny tysk verdensrekord i sol

Tyskland satte ny rekord i utbygging av solenergi i desember i fjor. Med 3GW på en måned viser tyskerne igjen hvor utrolig raskt det kan bygges store volum solkraft.

I løpet av de fire siste ukene i 2011 installerte Tyskland solenergi tilsvarende produksjonen fra mer enn tre Alta-kraftverk.

Det er foreløpige tall fra Bundesnetzagentur, som administrerer kraftnettet i Tyskland, som forteller om den superraske utbyggingstakten mot slutten av 2011. Den voldsomme utbyggingstakten har allerede ført til en forsterket diskusjon om forserte subsidiekutt i 2012 – utover det som ligger inne i planene.

Den underliggende årsaken til den raske utbyggingstakten er at prisfallet på solcellepaneler har gått i en mye raskere takt enn subsidiereduksjonene. Tallene viser også at Tyskland har en høykompetent solsektor med betydelig evne til å gjøre mye fort.

Tallene for desember måned viste at tyskerne i noen travle adventsuker installerte hele 3 GW solenergi, det aller meste i ganske små enheter. For de fleste er tallet 3 GW en ganske abstrakt størrelse, men det er et voldsomt stort volum. Med tyske solforhold gir 3 GW omkring 2 TWh, eller tre Alta-kraftverk. Sammenliknet med et gasskraftverk tilsvarer dette produksjonen fra et Kårstø-kraftverk som produserer i omkring to-tredeler av årets timer.

Målt i spart CO₂ representerer desember-rekorden 1,5-2 millioner tonn årlig hvis det er kull som erstattes, eller 7-800.000 tonn hvis det er gass som må vike.

Med solforholdene i varme og tørre strøk for eksempel rundt Middelhavet eller lenger sør i Afrika ville energiproduksjonen fra et tilsvarende antall solpaneler vært omtrent dobbelt så stort.

Dette volumet ny energiproduksjon kommer altså på nettet i løpet av noen få uker. Den korte ledetiden er en av solenergiens fremste fortrinn i forhold til fossil kraftproduksjon, men også i forhold til andre fornybare kilder.

De tyske tallene er en oppmuntring med tanke på behovet for å rulle ut fornybar energiproduksjon meget raskt og i stor skala. I 2010 og 2011 har Tyskland til sammen installert 15 GW solenergi.

Både USA og Kina bygget ut omkring 2 GW gjennom hele 2011, altså vesentlig mindre enn tyskerne klarte i fire adventsuker. Vi kan altså vente litt av en fart når solenergien oppskaleres rundt om i verden.