Bloomberg-tall: Ny vekst i fornybar i 2014

Etter to år med nedgang øker investeringene i fornybar energi i 2014. Økt utbygging av sol i Kina er viktigste enkelthendelse.

Bloomberg New Energy Finance teller alle solpaneler og vindmøller som bygges i hele verden. 2. oktober ble tallene til og med tredje kvartal sluppet. Pressemeldingen fra Bloomberg gir langt flere detaljer enn denne korte bloggen.

Tallene viser 16 prosent vekst målt mot samme periode i fjor. I de ni første månedene i år ble det gjort investeringer for 175 milliarder dollar.

Den viktigste enkelthendelsen i tredje kvartal er den voldsomme veksten i solenergi-investeringer i Kina. Det ble investert 12,2 milliarder dollar i sol i Kina i det siste kvartalet, mot 7,5 milliarder i samme periode i fjor. Kina ligger ifølge Bloomberg an til å installere 13-14 GW solenergi i år, omtrent en tredjedel av verdensmarkedet.

Også Japan viser pen vekst, sammen med India, Frankrike og Canada. Tallene for Europa som helhet er imidlertid dårlige. Bare 8,8 milliarder dollar ble investert i tredje kvartal i år, og det er det laveste tallet på åtte år, ifølge Bloomberg. Både i Storbritannia, Tyskland og Italia er det nedgang.

Michael Liebreich i Bloomberg New Energy Finance sier i en pressemelding at han er glad for å se ny vekst i totalinvesteringene, men at det ikke er grunn til å føle velbehag. Investeringer i størrelsesorden 2-300 milliarder dollar i året er ikke nok til å sørge for en topp i de globale CO₂-utslippene rundt 2020.

– Det er fortsatt for mye politisk ustabilitet som holder tilbake investorenes tillit, sier han.