Nye toner fra RWE: Grønn småskalaproduksjon er fremtiden

RWE, et av Europas største energiselskaper, har fått ny toppsjef. Den nye toppsjefen Peter Terium skiller seg fra sin forgjenger på flere måter, men først og fremst for måten han møter den nye energivirkeligheten, «die Energiewende». Mens forgjengeren Grossmann ble mest kjent for å ha refset politikerne for deres atomkraftpolitik og latterligjort utbyggingen av solenergi… Fortsett å lese Nye toner fra RWE: Grønn småskalaproduksjon er fremtiden

RWE, et av Europas største energiselskaper, har fått ny toppsjef. Den nye toppsjefen Peter Terium skiller seg fra sin forgjenger på flere måter, men først og fremst for måten han møter den nye energivirkeligheten, «die Energiewende». Mens forgjengeren Grossmann ble mest kjent for å ha refset politikerne for deres atomkraftpolitik og latterligjort utbyggingen av solenergi i Europa, har tonen nå fått en helt annen lyd.

Det som har fanget avisoverskriftene er RWEs beslutning om å kutte 2000 arbeidsplasser i Europa, og ikke minst RWEs tydelige farvel til kjernekraften; RWE tror nå heller ikke at kjernekraften vil få en viktig plass internasjonalt.

Det mest overraskende er nok allikevel signalet om at RWE i Europa ikke vil bygge flere fossile kraftverk, men isteden satse maksimalt på understøtte den voldsomme interessen for fortsatt utbygging av fornybar energi man finner spesielt i Tyskland. Som kjent fortsetter ekspansjonen ikke minst innen solenergi i Tyskland, til tross for myndighetenes iherdige forsøk på å kvele veksten. Bare i år forventes det at nye 7 000 MW solcellenergi vil bli koblet til nettet.

Her er noen sitater fra Teriums pressekonferanser siste uken:

  • «Vi lever i spennende, men turbulente tider. Våre kjerneområder er i bemerkelsesverdig hurtig endring. Politisk intervensjon er på vei oppover. Dagens kunder er morgendagens elektrisitetsprodusenter»
  • «Kostnadene ved solcelleenergi kan sikkert kritiseres fra et makroøkonomisk perspektiv, men som en energileverandør er det vår viktigste oppgave å gjøre noe nyttig med de volumene av elektrisitet solcellene produserer»
  • «Nesten ingen annen industri er for tiden inne i en så dynamisk endring som energisektoren. Utfallet av denne transformasjonen av energibransjen vil bli avgjort på lokalt nivå.»
  • «Innen 2025 vil minst 30 prosent av RWEs strømproduksjon komme fra fornybare energikilder, hvorav omtrent halvparten fra vindkraft alene”
  • “RWE vil utvikle og bygge solkraftverk – ikke bare i Afrika og Sør-Europa, men også i Tyskland i samarbeid med kommuner og lokalsamfunn”

Terium fortalte at RWE jobber med nye forretningskonsepter, såkalte “virtuelle kraftverk” som vil aggregere leveranser fra utallige små desentraliserte kilder slik som takinstallert solcelleenergi, og kombinere dette med ulike former for lagring og back-up av strøm. Eksempel på sistnevnte er småskala varme- og strømgeneratorer.

I arbeidet med å involvere kundene som «medprodusenter» understreket Terium at RWE vil investere tungt i «smart grid»-løsninger som «smarte målere», elektrisk mobilitet og fiberoptiske bredbånd.

Denne uken åpner RWE et nytt brunkullkraftverk, men det blir et av selskapets siste innen fossil energi i Europa. Det er også en annen stor forskjell fra tidligere: Det nye kraftverket er designet som en «svingprodusent» som kan settes i gang på kort varsel i perioder med lav produksjon av vind og sol. Ut fra samme grunn har selskapet investert i 500 MW gasskraftverk som kan settes i produksjon på 15 minutter, hele tiden som støtte for produksjonen av fornybar energi.

Kilder: Wall Street Journal Deutschland, www.reneweconomy.com