Nytt notat: Hva skjer med gassmarkedene i Europa?

Den viktigste bruken av gass i de fleste EU-land er til oppvarming og industri. Derfor er utviklingen i disse sektorene viktig for den fremtidige etterspørselen etter gass – både fra Norge og andre eksportland.

Det er mye diskusjon rundt marked for norsk gass, og om denne gassen gjør EU grønnere.

Debatten kretser ofte rundt gassens rolle i kraftproduksjon, men andre sektorer er også viktige. Derfor har Norsk klimastiftelse invitert Karen Sund/Sund Energy til å skrive et notat om gassens rolle i oppvarming og industri.

Last ned notatet “Gass til varme og industri”.

Klimastiftelsen er opptatt av at gass er et underdekket felt i det norske ordskiftet. Høsten 2018 ga Norsk klimastiftelse og Frekk Forlag ut Tord Hustveits bok «Europa uten gass. Er norsk gass broen til nullutslippssamfunnet?». Den handler primært om gass til kraftproduksjon. Innholdet i Karen Sunds notat er ment å komplettere innholdet i denne boken.