Oslo er et kraftverk

Vi må tenke nytt om Oslos energiforsyning. Gjennom aktiv politikk og et offensivt næringsliv skal vi gjøre Oslo til et kraftverk, skriver byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og næringsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap).

Oslo skal være en utslippsfri by allerede i 2030. Vi skal elektrifisere alt. Omstillingen krever at vi tenker nytt om energiforsyningen til byen. Oslo vil derfor samarbeide med aktører som leverer og bruker strøm og effekt for å finne løsninger for et energisystem som tar oss til nullutslippsbyen.

Det er viktig for Oslo. Men vi har større ambisjoner enn bare vår egen by. Ved å gå foran, kan vi inspirere, men også løse konkrete problemer ved å være en testarena som deler erfaringer med de som kommer etter oss.

Elektrifiserer raskere

«Lys, kraft, varme». Det er det gamle slagordet til Oslo Lysverker. Men når vi skal elektrifisere en hel by på noen få år, er det et annet ord som kommer til å være det viktigste: Effekt.

Men hva er egentlig effekt? Strøm kan lagres i svært begrenset grad. For det meste må den forbrukes i samme øyeblikk som den produseres. Det betyr at den alltid må være tilgjengelig og kunne dekke det umiddelbare behovet, selv om det endrer seg mye og raskt.

En analogi kan være menneskekroppen: Hjertet vårt må pumpe hele tiden, også når vi sover. Det kan ikke ta pause, og må pumpe kraftigere når aktivitetsnivået øker.

Effekt er strømmen som produseres eller leveres til enhver tid. Noen aktiviteter krever lite effekt, slik som en lyspære, mens andre krever mye, slik som en utslippsfri gravemaskin.

Oslo elektrifiserer raskere enn resten av landet. Vi stiller allerede i dag krav til utslippsfrie maskiner på anleggsplassene våre, og salget av utslippsfrie lastebiler er nesten tre ganger større enn i landet som helhet. Derfor må vi planlegge annerledes enn man tradisjonelt gjør i Norge. Vi sprenger ikke nødvendigvis rammene, men rammebetingelsene.

Når vi skal elektrifisere enda mer, vil det sette kraftsystemet vårt på hardere prøver. Et så komplisert problem må løses på mange måter samtidig. Vi må produsere mer energi på en smartere måte, men vi må også bruke den smartere og mer bevisst. Det er den eneste måten å sikre at vi har nok effekt til enhver tid.

Effektivisering, solceller, fjernvarme

Effektivisering og ENØK høres kanskje ikke så spektakulært ut. Men det ligger enorme muligheter i slike tiltak. De har mange fordeler: Vi unngår naturinngrep, tiltakene virker når vi trenger dem, de reduserer kostnadene og de belaster ikke strømnettet. Fire ting på én gang, det er et kinderegg +1.

Oslo er allerede landets største krafteier-kommune. Men fremover må vi bygge ut solceller og andre energiformer, slik at kraften kan produseres tettere på der den forbrukes.

Oslos fjernvarmenett, som har den fordelen at den ikke belaster strømnettet, er også en smart energiløsning som vi ønsker å videreutvikle. Det betyr også at høyverdig energi som strøm kan benyttes til el-spesifikke formål, mens varme benyttes til en større del av oppvarmingen i byen.

Slik får vi flere bein å stå på. Vi blir mindre sårbare for strømstans og vi får tryggere tilførsel av strøm. Dette er dessuten energiutbygging som ikke setter sårbare naturområder i fare.

Kortere reisevei for strømmen kutter også i energitapet, og vi får presset ut mer levert strøm av hver kilowattime vi klarer å produsere.

Innbyggere og næringsliv med på laget

Livet er nå engang innrettet sånn at mange bruker strøm på samme tidspunkt – når det er kaldt på morgenen, eller når vi lager middag på ettermiddagen.

Det kommer fortsatt til å være kalde morgener, folk kommer fortsatt til å spise middag på ettermiddagen, og vi kommer neppe til å ville ta oppvasken eller klesvasken for hånd. Men tenk om borettslaget ditt kan kjøpe og lagre strøm mens den er billig, midt på natta? Tenk om flere av apparatene dine gjør som billaderen, og beregner når det lønner seg å lade?

I pandemien ble vi kjent med smittekurven, og hvor viktig det var å flate den ut. Nå handler det om å flate ut «strømkurven», slik at vi kan få jevnere bruk av strøm døgnet rundt.

Oslo er avhengig av å ha næringslivet og innbyggere med på laget. Derfor arrangerte vi nylig en stor konferanse der vi møtte over 100 selskaper, eksperter og næringslivsaktører for å diskutere løsninger. Oslo skal framover jobbe videre med innspill til hvordan vi kan få utnyttet nettkapasiteten bedre, hvordan vi kan kjøpe og selge effekt på fleksibilitetsmarkedet og hvordan vi kan tilrettelegge for mer solenergi på Oslos tak.

Vår rolle som politikere er ikke å trekke forhastede, bastante konklusjoner, men å peke ut mål – og å stille med rammer og virkemidler som gjør det mulig å nå disse målene. Vi kan få til mye sammen. Om både stat, kommune og næringsliv samler kreftene, kan vi få til nesten hva som helst.

Bakgrunnen for denne konferansen var nettopp erkjennelsen av at det haster å løse disse problemene. Vi har ikke tid til å vente. Det fikk vi nok en påminnelse om for kort tid siden, da den ferske synteserapporten til FNs klimapanel kom med en siste advarsel: Det er det vi gjør dette tiåret, de neste sju årene, som kommer til å avgjøre jordas tilstand de neste tusen årene. 

Investeringsstøtte til solceller 

Vi ønsker å samarbeide om løsninger som kan redusere effekttopper og utvikle alternativer til å bygge mer strømnett. Energieffektivisering, digitalisering av nettet for bedre utnyttelse av nettkapasiteten, lokal energiproduksjon og lagring vil gi oss mer fleksibilitet. Det vil være avgjørende for å sikre nok kraft til at vi kan omstille oss raskt nok, og det vil gi trygghet for nok energi.

Oslo skal gjennom en storstilt utbygging av solenergianlegg på Oslos tak. Energiproduksjon som ikke beslaglegger natur, men som utnytter utbygde områder og som leverer energien lokalt. Derfor støtter byrådet i Oslo borettslag og sameier med 35 prosent av investeringskostnadene ved installasjon av solceller på taket. I tillegg gir vi støtte til isolering, bytte av vinduer og dører til både befolkning og næringsliv.

Den omstillingen vi skal igjennom, krever mye av oss alle. Men vi har greid oss gjennom krevende tider og skifter før. Jobber vi sammen, får vi til mer enn hver for oss. Gjennom aktiv politikk, som støtter og tilrettelegger, og et offensivt næringsliv, som innoverer og skaper, skal vi gjøre Oslo til et kraftverk. Til glede for alle som bor, lever og arbeider i byen vår.