På klimatv.no 3. juni: Om lokal og finansiell klimarisiko

Mandag 3. juni arrangerte Kommunalbanken, Trondheim kommune, Fylkesmannen i Trøndelag og Norsk klimastiftelse seminar med tema klimarisiko. Se opptak av hele møtet.

I 2030 skal Norge og Europa slippe ut mye mindre CO₂ enn i dag. For å få dette til vil folkevalgte organ lokalt, regionalt og nasjonalt – og på EU‐nivå – fatte en rekke vedtak som legger føringer for oss som privatpersoner, virksomheter og offentlig forvaltning. Strengere klimakrav og ny teknologi kan føre til at investeringer blir utdaterte og må vrakes før tiden. Det kan bli dyrt. Alt dette kan du lære mer om på seminaret. Arrangementet fant sted i konferansesenteret til SpareBank 1 SMN i Trondheim.

Dette er programmet:

  • Klimarisiko kort forklart v/ Anders Bjartnes, redaktør for Energi og Klima.
  • Slik identifiserer vi finansiell klimarisiko. Slik rapporterer vi på klimarisiko v/ Åmund Lunde, administrerende direktør i Oslo Pensjonsforsikring.
  • Lansering av nytt nettverktøy for klimarisiko i den enkelte kommune v/ Kristine Falkgård, administrerende direktør i Kommunalbanken.
  • Fysisk klimarisiko: Norge og klimaendringer – hva må vi planlegge for de neste tiårene? v/ Hans Olav Hygen, avdelingsleder for klimatjenester ved Meteorologisk Institutt.
  • Fysisk klimarisiko – praktiske eksempler: Arbeid med klimasårbarhet og havstigning i Trøndelag, v/ Stein-Arne Andreassen, fagdirektør klima og klimatilpasning, Fylkesmannen i Trøndelag.
  • Hva er kommunenes fysiske klimarisiko? v/ Ellen-Birgitte Strømø, koordinator klimatilpasning, Trondheim kommune.
  • Ansvarsrisiko: Kommunenes juridiske ansvar for klimatilpasning fra et juridisk perspektiv v/ Eivind Junker, postdoktor ved NTNU Institutt for arkitektur og planlegging
  • Overgangsrisiko: Hva har utvikling i klimapolitikk og teknologi å si for kommunenes investeringer? Samtale mellom Anders Bjartnes, redaktør for Energi og Klima og Torunn Brånå, fagansvarlig grønn finans i Kommunalbanken.

.