REC-Enger tror på Kina

REC-sjef Ole Enger har en god historie å fortelle. Solenergi blir billigere dag for dag.

Ole Enger viste omtrent den samme presentasjonen til publikum på Zero-konferansen som han gjør når investorene får kvartalstallene på bordet. Han har en vare som kommer til å bli en vinner – men problemene er store på kort sikt på grunn av overproduksjon.

På lang sikt har aldri utsiktene vært bedre, er Engers budskap. Prisene faller, teknologien forbedres – og solenergi blir stadig mer konkurransedyktig mot fossile kilder.

Ole Engers bilde av fremtiden er langt mer positivt enn det Terje Osmundsen, viseadministrerende direktør i Scatec Solar, ga uttrykk for i et innlegg i DN forleden. Osmundsens innlegg er tilgjengelig i digital versjon her.

Men i likhet med Osmundsen ser Enger svart på bildet i Europa nå. Den økonomiske krisen rammer knallhardt fordi det er vanskelig å finansiere prosjekter.

REC-sjefen har særlig tro på at Kina og India nå vil begynne utrullingen av solenergi for alvor på hjemmebane. Enger mener kineserne har ventet til kostnadene kom ned – og nå er de kommet dit at utrullingen kan starte for alvor. Kineserne har bygd opp stor industriell kapasitet, men ennå ikke begynt å bygge ut solenergi på hjemmebane.

Sett fra et norsk ståsted er det også interessant hvordan solenergi tar ut fossil energiproduksjon på dagtid og bringer prisene i kraftmarkedet ned. Dette er gassens fundamentale problem i det europeiske kraftmarkedet. Lavere priser gjør at kostnadene ved subsidiene ikke blir så tunge å bære for forbrukerne, fordi de generelle kraftprisene faller.

I Tyskland, deler av Italia og deler av California er solenergi med dagens investeringskostnader billigere enn strømmen som kjøpes fra nettet. Denne situasjonen har oppstått mye raskere enn REC-sjef Enger drømte om for noen år tilbake. Tyskland er det største markedet og har langt lavere kostnader knyttet til godkjenningsprosedyrer og finansiering enn andre land – og det indikerer at solenergien vil vinne ytterligere konkurransekraft når markedene modnes.

Ifølge Enger kan solenergi erstatte og supplere de dyreste alternativene på en kostnadseffektiv måte. Diesel-generatorer, som er vanlige i utviklingsland, er den dyreste måten å produsere strøm på. Ved å bytte ut diesel med sol, kan de spare kostnader, ikke bare utslipp.