Se #Klimafrokost: Kan Norge bidra til omstillingen i et Europa i krig og klimakrise?

For å nå Paris-målene må utfasingen av fossil energi i EU holde høyt tempo. Samtidig skal EU kvitte seg med Putins gass. Kan Norge bidra? Se opptak av #Klimafrokost.

Dette er noen av spørsmålene som stilles på #Klimafrokosten, som ble arrangert 26. april:

  • Hva skal til for at den enkelte sektor i Europa blir fossilfri i tide til å nå målene om 55 prosent utslippskutt i 2030 og netto null i 2050?
  • Hvordan vil Putins krig påvirke tempoet i energiomstillingen?
  • Hvordan vil den enkelte innbygger merke at krigen påvirker energimarkedene?
  • Og ikke minst: Hvordan kan energinasjonen Norge bidra til at klimamålene nås både her i landet og i et Europa som påvirkes sterkt av krigen?

Program:

Slik må alle sektorer i EU avkarboniseres – steg for steg – om klimamålene skal nås. Og; hvordan kan angrepet på Ukraina påvirke omstillingen? Foredrag av Asgeir Tomasgard, professor ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU og direktør for FME NTRANS og NTNU Energy Transition Initiative

Hvilke grep gjør EU nå for å sikre tempoet i energiomstillingen når den fossile handelen med Russland gradvis skal strupes? Samtale med Alf Ole Ask, Energi og Klimas korrespondent i Brussel.

Norge og deler av Europa har lange tradisjoner for kraftutveksling. Kan og bør samarbeidet og krafthandelen utvides? Hva er potensialet for at Norge kan spille en større rolle? Innlegg ved Julie Wedege, direktør for politikk og eierskap i Statkraft. 

Hvordan kan solceller i smått og stort bidra til å fase ut mer fossil energi i Norge og Europa? Hvilken politikk trengs for rask skalering? Innlegg ved Andreas Thorsheim, grunnlegger av og daglig leder i Otovo som selger solceller til private hjem i Sverige, Frankrike og Spania.

Hvordan kan Norge bidra til energiomstillingen i et Europa i krig og klimakrise? Hvilken politikk trengs? Politisk samtale med blant andre: Gro-Anita Mykjåland, medlem av Stortingets energi- og miljøkomite for Senterpartiet. Mathilde Tybring-Gjedde, medlem av Stortingets energi- og miljøkomite for Høyre. Mani Hussaini, medlem av Stortingets energi- og miljøkomite for Arbeiderpartiet.