Se #Klimafrokost: Klimakrise og krig – hvordan kan Norge bidra til økt matsikkerhet?

Hvordan kan Norge bidra til økt matsikkerhet i en tid med krig og klimakrise? Det var tema for #Klimafrokost i regi av Norsk klimastiftelse tirsdag 10. mai kl. 08:00 – 10:00. Du kan se opptaket her.

FNs klimapanel varsler at klimaendringene truer verdens matsikkerhet. Vannmangel og sterk varme – og for mye regn i vekstsesongen – øker faren for sultkatastrofer og ustabilitet. Mange steder i verden er matjord utarmet og lite robust mot tørke på grunn av for intensiv drift. Russlands krigføring i Ukraina forverrer situasjonen betraktelig, begge landene er storeksportører av landbruksvarer. I Norge planlegger vi fremdeles for storstilt nedbygging av matjord i forbindelse med nye veiprosjekt. Dessuten: Det norske systemet for landbruket gjør det ulønnsomt å ta i bruk godt beiteareal. Hvordan kan Norge bidra til økt matsikkerhet – her til lands og globalt? Det var utgangspunktet for følgende program:

–Hvordan vil konsekvensene av klimakrisen påvirke verdens matvaresikkerhet? Hva skjer om vi ikke klarer å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grad? Hvordan påvirker angrepet på Ukraina situasjonen? Trenger vi å endre norsk politikk for å møte en mulig global matkrise, og i så fall; hvordan? Foredrag ved Arne Bardalen, spesialrådgiver i fagfeltet beredskap og matsikkerhet ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

– YARA har produksjon og/eller salg av gjødsel i 60 land og var storimportør av russiske råvarer til gjødselproduksjonen. Hvordan vurderer og håndterer selskapet de krevende endringene i rammevilkårene for å bidra til å minimere matkrisene som kommer som følger av Russlands angrep på Ukraina? Og; Hvordan jobber selskapet med egne klimagassutslipp? V/ Lars Røsæg, visekonsernsjef i Yara.

– «Toget går nå!» Hvorfor og hvordan stå imot press når utbyggere, politikere og entreprenører vil «skape vekst og utvikling» ved å bygge på matjorda? Intervju med Bothild Å. Nordsletten, statsviter, jordvernaktivist og redaktør i Bondevennen.

– Hva skal til for at Norge – og bonden – ytterligere kan bidra til økt matsikkerhet i en tid med krig og klimakrise? Samtale med Erling Aas-Eng, styremedlem i Norges Bondelag.

– Hvilken rolle kan jordbruksoppgjøret spille når det gjelder framtidig matsikkerhet i en verden med krig og klimakrise? Intervju med Anne Ekornholmen, politisk redaktør i Nationen.

–  Politisk samtale og oppsummering v/ Alfred Bjørlo, medlem i Stortingets Næringskomite for Venstre og Per Martin Sandtrøen, medlem i Stortingets Finanskomite for Senterpartiet. 

Kavlifondet støtter arrangementet økonomisk.