Se opptak fra webinaret: Spør Skancke!

Hva vil klimaendringene og energiomstillingen bety for finanssektoren og investorer? Hva vil EUs Green Deal og taksonomi bety for omstillingen? Dette var tema på webinar med Martin Skancke 4. mai 2022. Se opptaket her.

Martin Skancke:

I tillegg til å være styreleder i PRI, og medlem i TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures), har Martin Skancke ledet det offentlig oppnevnte Klimarisikoutvalget (2018) og regjeringens ekspertutvalg som har vurdert Oljefondets klimarisiko (2021).På oppdrag fra regjeringen leder han også Klimautvalget 2050 som skal vise hvordan Norge kan bli et land praktisk talt uten menneskeskapte klimagassutslipp. Skancke er også styremedlem i Norsk klimastiftelse.

Det internasjonale nettverket PRI – Principles for Responsible Investments – spår at vi innen få år kan oppleve brå, kraftige og dårlig planlagte klimavedtak som respons på for sen og for lite kraftfull klimapolitikk verden over.

Styreleder i dette FN-støttede investornettverket er Martin Skancke. På webinaret i regi av Finansforbundet og Norsk klimastiftelse innledet Skancke om hva klimaendringene og den globale energiomstillingen kan bety for finanssektoren og investorer, og svarte på spørsmål fra publikum.

Spørsmål Skancke berørte blant mye annet følgende:

#Klimaogfinans – et nyhetsbrev om klimarisiko og den grønne bølgen i finansmarkedene

Du kan få nyhetsbrevet gratis rett i mailboksen din en gang i måneden. Innholdet er laget av Energi og Klima-redaksjonen. Målgruppene er ansatte og ledere i bank og forsikring, investorer, den interesserte kunde og alle andre som vil ha mer kunnskap om det som nå skjer på dette feltet i Norge, EU og verden.

Abonner på #Klimaogfinans:

  • Nærmer vi oss det PRI kaller Inevitable Policy Response – nemlig at vi kan se for oss at klimapolitikken strammes til kraftig «over natten»? Hvordan kan dette i så fall komme til å påvirke finansnæring, investorer og også finansmarkedene?
  • Er det fare for brå korreksjoner – og til og med krakk – i klimaendringenes og energiomstillingens tid?
  • Hvordan kan EUs Green Deal og taksonomi komme til å påvirke energiomstillingen?

Arrangementet var del av Finansforbundets og Norsk klimastiftelses fellesprosjekt EUs Green Deal, klimarisiko og finansmarkedet: Hva bør ansatte, investorer og kunder vite? Prosjektet støttes økonomisk av Finansmarkedsfondet.