Siemens – creating shared value

Michael Porter og Mark Kramer ved Harvard Business School har lansert konseptet ”Creating Shared Values”. Ideen er at det er mulig å skape verdi både for samfunnet og bedriften ved å gå inn i kjernevirksomheten og lete etter muligheter som kan gi vinn-vinn-effekter. Siemens er i så måte et spennende og inspirerende case.  For 7-8 år siden var… Fortsett å lese Siemens – creating shared value

Michael Porter og Mark Kramer ved Harvard Business School har lansert konseptet ”Creating Shared Values”. Ideen er at det er mulig å skape verdi både for samfunnet og bedriften ved å gå inn i kjernevirksomheten og lete etter muligheter som kan gi vinn-vinn-effekter. Siemens er i så måte et spennende og inspirerende case. 

For 7-8 år siden var selskapet sterkt preget og plaget av store korrupsjonsskandaler. En grundig og omfattende internasjonal strategiprosess, hvor man forsøkte å se inn i fremtiden, ga nye svar. Det man så, var fire globale utfordringer, eller megatrender:

  • Urbanisering: 2007 var det første året det bodde flere mennesker i byer enn utenfor
  • Demografiske endringer: Nylig passerte vi 7 milliarder, veksten skyldes at vi lever lenger, ikke at vi føder flere barn.
  • Globalisering: Handel/transport på tvers av landegrenser øker kraftig og mange land bringes ut av fattigdom. Dette bidrar til en kraftig økning i etterspørselen etter energi – ifølge IEA vil energibehovet øke med 50 prosent frem til 2030.
  • Klimaendringer: Overbevisende dokumentasjon om at økte CO₂-utslipp skaper økt global oppvarming.

Neste spørsmål ble dermed: ”Hvordan kan Siemens bidra med løsninger for disse utfordringene?” Svaret ble en kraftig omstrukturering av selskapet med salg av en rekke forretningsområder og sterk satsning på nye områder samt på bærekraftig utvikling og grønne løsninger:

  • Urbanisering -> Mer behov for kollektiv- og transportløsninger, energieffektiv infrastruktur og bærekraftig byutvikling.
  • Eldre befolkning -> Økt behov for gode helseløsninger som alle har råd til.
  • Globaliseringen -> Økte transportbehov (reiser, kollektivtrafikk og godstransport), samt mer energieffektiv og produktiv industri.
  • Klimaendringene -> Økt produksjon av ren energi og satsning på renseteknologi til fossil kraftproduksjon, samt mer bærekraftig og smartere distribusjon av elektrisk kraft.

Satsningen har gitt resultater på den såkalt triple bunnlinjen, dvs både finansielt, sosialt og klimamessig. Da regnskapet ble lagt frem 10. november 2011 (avvikende regnskapsår), hadde selskapet rekordoverskudd på 7 milliarder euro før skatt. En viktig årsak til de gode resultatene er at en stadig større andel av selskapets omsetning nå handler om grønne løsninger. I dag kommer 40% av selskapets omsetning fra den grønne porteføljen, og produktene har bidratt til å redusere kundenes CO₂-utslipp med 317 millioner tonn.

I tillegg har omdømmet blitt betydelig bedre. Siemens klatrer på ulike rankinger. Kanskje mest interessant er utviklingen på Dow Jones Sustainability-indeksen. Fra score på 65% i 2006, fikk Siemens i 2011 90%, og på ”retningslinjer for adferd” var scoren på 100%.

Konseptet Creating Shared Value, er i motsetning til mer overfladiske “gode” tiltak mer dyptgripende endringer som også endrer bedriftens fokus og produkter, fordi man ”kobler seg på” samfunnet og ser seg selv som en ansvarlig aktør som ønsker å bidra til løsninger samtidig som man leter etter gode forretningsmodeller som er lønnsomme.

Til tross for mye prat og gode intensjoner når det gjelder samfunnsansvar, ser næringslivet i stort fremdeles ut til å bidra med mer problemer enn løsninger. Men det finnes altså unntak som gir grunn til optimisme, som Siemens.

Når det viser seg å være svært lønnsomt å være med på å løse verdens utfordringer, kan det være håp om at flere får øynene opp og følger etter.

Håpet for det nye året er at flere bedrifter lar seg inspirere og følger etter i jakten på ”shared values” snarere enn kun ”shareholder values”.