Solceller på tyske tak – nå også uten subsidier

1 av 7 tyske bedrifter har alt sin egen strømforsyning, og enda flere har planene klare. Veksten skjer med sol og vind.

Denne uken skrev Anders Bjartnes om kredittbyrået Moody’s bekymring for de store europeiske kraftgigantenes framtidsutsikter. Rask utbygging av fornybar energi svekker inntjeningen. Flere av disse konsernene er tyske, og en tydelig trend i tysk næringsliv legger nå ytterligere press på dem. Kraftselskaper som E.On, RWE og andre kan miste storkunder blant tyske firmaer, som heller vil produsere strøm fra egne anlegg.

13 prosent av alle tyske bedrifter har allerede egen strømproduksjon, ifølge tall fra Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK). Ytterligere 16 prosent har planer om å bygge eget kraftverk. Blant industribedrifter er andelen enda høyere. “Stilt overfor økende priser ønsker stadig flere bedrifter å produsere sin egen strøm. I beste fall kan de på denne måten spare inntil 50 prosent av kostnadene”, sier Sebastian Bolay ved DIHK til Manager Magazin.

Mesteparten av den egenproduserte strømmen kommer fortsatt fra kull- og gassfyrte kraftverk. Men veksten skjer nå i fornybar. Mange av bedriftene velger solceller som strømkilde – og det uten å ta del i den tyske støtteordningen for solenergi. Siden de bruker strømmen selv, får de ikke utbetalt støtten på 12 cent per kWh som leveres til nettet. Strømprisen i Tyskland er så høy at det likevel lønner seg. Egenprodusert solstrøm får man nå til 13 cent (96 øre) per kWh, ifølge Manager Magazin. Mange mellomstore bedrifter betaler nå 14 cent per kWh for strøm fra nettet, og prisen stiger igjen ved nyttår.

Et av selskapene som har benyttet seg av muligheten er Tysklands største fiskeribedrift Deutsche See. 315 solarmoduler forsyner bedriftens kjøleanlegg ved hovedkontoret i Bremerhaven med strøm, og kan produsere 70.000 kWh i året.

Energiansvarlig Knud Vormschlag viser Deutsche Sees solanlegg i Bremerhaven (foto: Deutsche See)

Et annet eksempel er BMW, som er i ferd med å reise fire vindmøller med en kapasitet på 10 megawatt på sitt fabrikkområde i Leipzig. De skal produsere strømmen som trengs til produksjonen av elektriske biler, som begynner neste år. Hvis det blåser kraftig, vil også andre deler av fabrikken bli forsynt fra vindmøllene, er det vindstille, henter man strøm fra nettet.

For kraftgigantene er ikke dette godt nytt, siden kjernevirksomheten eroderes ytterligere. De er riktignok i gang med å orientere seg i den endrede virkeligheten. E.On har opprettet en egen avdeling for “desentraliserte energiløsninger”. I år har E.On sågar bygd fem vindparker i Bayern i samarbeid med lokale aktører organisert etter samvirkemodellen (Genossenschaft). Kraftgigantene har ikke noe valg – de må begi seg inn på de små og lokale løsningene, ellers gjør andre det, sier rådgiver Torsten Henzelmann i konsulentselskapet Roland Berger.