Solenergiens doble endringskraft

Solenergi gir ikke bare fornybar energi i stadig større omfang og til stadig lavere kostnad. Solenergien ødelegger også den fossile kraftsektorens forretningsmodeller.

Tyskland er verdens største marked for solenergi. Landet har de siste årene installert store volum solenergi og blir derfor også et storskala laboratorium i forhold til solenergiens effekter i kraftmarkedet.

Et veldig interessant forhold når solenergi rulles ut i stort omfang, kan bivånes nå. Tradisjonelle tyske kraftselskaper opplever at profitten i kull- og gasskraft reduseres fordi solcellene produserer mest energi når prisene tradisjonelt er høyest.

Marginene reduseres. I tillegg øker naturligvis risikoen knyttet til nye investeringer i fossil kraftproduksjon. Dette bekymrer naturligvis de tradisjonelle kraftprodusentene, slik denne artikkelen fra PV Magazine viser.

Denne effekten påpekes i en fersk analyse McKinsey akkurat har publisert om solenergiens utsikter mot 2020. McKinsey-rapporten «Darkest before Dawn», der for øvrig Oslo-baserte Krister Aanesen er en av forfatterne. I McKinsey-rapporten heter det at “Rapid growth of distributed generation could disrupt the regulated utility industry in countries that belong to the OECD”.

McKinsey peker også på at de tradisjonelle interessene, altså de store kraftselskapene, vil forsøke å bremse en utvikling der «alle» blir sine egne kraftprodusenter med solceller på taket. Men samtidig kan nye aktører, som bredbåndsleverandører eller alarmselskaper, komme inn på markedet og tilby folk løsninger som innebærer at de kan produsere sin egen strøm. Dette er ikke science fiction, det skjer nå i mange land. Vi kommer til å se mer av dette rundt om i verden, selvsagt særlig i områder med gode solressurser. Stadig lavere priser gjør at lønnsomheten øker.

Det er denne endringskraften som gjør at solenergien, kombinert med smarte nett og IT-løsninger, har et potensiale til å snu opp ned på veldig mye i energisektoren – slik vi ser at digitaliseringen har forandret medie- og telecom-sektorene de siste årene.

Norge blir aldri noe stort marked for solenergi, til det har vi for lite sol og for god tilgang på annen fornybar energi. Men også i Norge bør energisektorens aktører være observante i forhold til revolusjonen som er på gang når det gjelder desentralisert kraftproduksjon av mange slag. Dette er en stor og viktig innovasjonsarena der formuer vil bli skapt de neste årene.