Solrapport som sommerlektyre

Solenergiens rolle som konkurransedyktig energikilde og klimaløsning undervurderes og underrapporteres av mange store energiaktører. Denne rapporten viser at solenergien skyter fart verden over og at dette kan få store konsekvenser for etablerte kraftprodusenter.

Utrullingen av solenergi når stadig nye høyder, dette vil få store konsekvenser for forretningsmodellene i den tradisjonelle kraftsektoren og økonomien i fossilbasert kraftproduksjon. I diskusjonen om utbredelsen av solenergi trenger vi kontinuerlig ferske tall og analyser fra mange ulike kilder.

Både for regjeringer og store energiaktører verden over er det tallmaterialet og scenariene til Det internasjonale energibyrået (IEA) som ofte fungerer som fasit og bibel når det skal fattes beslutninger om fremtidige energiinvesteringer. Dessverre viser erfaringen at IEAs analyser, slik de presenteres i World Energy Outlook, hvert år grovt undervurderer omfanget av utbredelsen av fornybar energi, og særlig solenergi.

hvabetyrsolenergirevolusjonen_forsideArtikkelen er hentet fra rapporten «Hva betyr solenergirevolusjonen?», gitt ut av Norsk Klimastiftelse i juni 2015. Se flere artikler fra rapporten.

Kostnadene per megawatt time solenergi synker kraftig, teknologiene finjusteres og etterspørselen øker. Storskala utbygging av solkraftvek er i pipeline i mange land verden over fordi det kan konkurrere på byggetid og stadig oftere også på pris. Likevel viser IEAs analyser at solenergien bare vil utgjør en forsvinnende liten andel av verdens strømforbruk i 2040, om lag 3 prosent. Rapporten «Hva betyr solenergirevolusjonen?» fra Norsk Klimastiftelse bringer til torgs ganske andre scenarier. Du kan laste den ned her.

For å bidra til en informert diskusjon har Norsk Klimastiftelse bedt flere kapasiteter om å kommentere og analysere solenergiens rolle som konkurransedyktig energikilde og klimaløsning. Redaksjonen vil rette en stor takk til samtlige bidragsytere og særlig til Terje Osmundsen for kartleggingsarbeidet han har gjort for å få frem nye data og nye tall.

Et av fossilsektorens hyppigste argumenter for fortsatt storstilte investeringer i boring og utvinning, er at store deler av verden skal løftes ut av fattigdommen. Da trengs energiforsyning fra nye kilder. Denne rapporten viser at mye av energibehovet kan dekkes av solenergi. Slik kan vi unngå langdryge og kostbare investeringer i fossile kraftverk og fossil infrastruktur. Og slik kan solenergirevolusjonen kombinere etterspørselen etter store mengder ny energi med det akutte behovet for å redusere verdens samlede CO₂-utslipp.

Bruk gjerne rapporten om solenergirevolusjonen som sommerlektyre og del den gjerne med andre som kan dra nytte av kunnskapen. God lesing!