Sør-Afrika: Vind- og solenergi for 18 milliarder

Norge er med når Sør-Afrika satser stort på fornybar energi.

Cape Town/Johannesburg, 13. mai: Fredag 10. mai var en stor dag for alle som er opptatt av fornybar energi i Afrika. Det var også en stor dag for norske Scatec Solar, der jeg jobber. Vi kom ut som en av de fremste vinnerne av anbudsrunde 2 i Sør-Afrikas store program for kjøp av strøm fra vind og sol. Samtidig kunne vi melde at byggingen av det første solkraftverket Kalkbult som er på 75 MW, viser god fremdrift og trolig blir det hittil største solkraftverket i Afrika sør for Sahara som blir koblet til nettet. Anlegget ligger an til ferdigstillelse i oktober, nesten to måneder før planen.

Energimyndighetene i Sør-Afrika signerte sist fredag kjøpsavtaler med uavhengige produsenter – såkalte IPPs (Independent Power Producers) – som står bak 19 fornybare energiprosjekter tilsvarende en investering på 28 milliarder rand (18 milliarder kroner). Dette var prosjektene som vant frem i andre budrunde. Samtidig presenterte Energidepartementet opplegget for tredje runde med forslagsfrist i august.

Hovedformålet med landets Renewable Energy Procurement Programme (REIPP) er å øke strømforsyningen og samtidig redusere Sør-Afrikas avhengighet av kull. Prosjektene som vant frem var ni solcellekraftverk (PV) med en samlet kapasitet på 417.1 MW; syv vindkraftprosjekter på tilsammen 562.6 MW, to småskala vannkraftprosjekter på 14.3 MW hver, og et prosjekt på 50 MW med såkalt termisk solenergi (CSP). Jeg har tidligere omtalt det sørafrikanske fornybarprogrammet i blogginnlegget “Look to Sør-Afrika”.

Av de ni PV-prosjektene gikk to, hvorav et av de største, til Scatec Solar, med en samlet kapasitet på 115 MW. Avtalene bekrefter Scatecs posisjon som en ledende aktør på det raskt voksende markedet for solenergi i Sør-Afrika. Erfaringene fra Kalkbult-prosjektet gir vårt team og partnere et godt utgangspunkt for å lykkes med de neste to prosjektene. Siden runde 2-prosjektene har en vesentlig lavere strømtariff enn de første, må også byggekostnadene kraftig ned.

Scatecs prosjekter er  utviklet gjennom det sørafrikanske joint-venture-selskapet Scatec Solar SA. Kraftverkene vil bli bygget på Linde i Northern Cape og Dreunberg i Eastern Cape, regioner som har noen av de beste forholdene for solenergi i verden.

Den samlede årlige produksjonen fra de tre anleggene vil være i overkant av 225 millioner kWh per år, nok til å dekke elforbruket til ca 53.000 sørafrikanske husholdninger. Strømmen vil bli matet inn i høyspentnettet og selges gjennom en 20-års kraftsalgsavtale (Power Purchase Agreement) med det nasjonale kraftselskapet Eskom. Ettersom solenergien for det meste erstatter kull, vil Scatecs tre anlegg samlet redusere landets CO₂-utslipp med ca 190.000 tonn per år.

Solkraftanlegget i Kalkbult Sør-Afrika (foto: Scatec Solar)
Solkraftanlegget i Kalkbult, Sør-Afrika (foto: Scatec Solar)

Det som først og fremst skiller særlig solcelleenergi fra tradisjonelle kilder, er de høye investeringene kombinert med svært lave driftsutgifter. Scatec måtte derfor reise over 3,5 milliarder kroner for å finansiere prosjektene. Nøkkelen for å lykkes var et tett samarbeid med Sør-Afrikas største kommersielle bank, Standard Bank. I tillegg har Scatec anerkjente partnere som medinvestorer i prosjektet, bl.a. norske Norfund, livsforsikringsselskapet Old Mutual og lokale sørafrikanske partnere.

Selv land i sør med store kullressurser har mye å vinne ved å satse på grønn energi

Solkraftprosjektene vil ikke bare gi ren strøm, de vil også gi betydelig lokal verdiskaping. Nær halvparten av investeringene er lokalt innhold, og Scatec har laget et program for å stimulere den gryende sørafrikanske leverandørindustrien. På Kalkbult er det med støtte fra NORAD gjennomført et program for rekruttering og opplæring av mer enn 500 ansatte på ulike nivåer som spenner fra tekniske ferdigheter til finansiering og prosjektledelse. I perioder arbeider nær 400 ansatte – de fleste fra lokalmiljøet – på byggeplassen. 16 prosent av de ansatte er kvinner. Videre søker Scatec å støtte opp om utviklingen lokalt ved å øremerke en viss del av inntekter og utbytte til samfunnsøkonomiske utviklingstiltak lokalt.

I neste utlysingsrunde, har myndighetene opplyst, vil det bli lagt enda mer vekt på utbyggernes investeringer i kompetanseutvikling, utdanning og helse.

Sør-Afrika er i dag kanskje det viktigste eksemplet på at selv land i sør med store kullressurser har mye å vinne ved å satse på grønn energi. Det er en total snuoperasjon som har funnet sted, sett i forhold til holdningene jeg møtte da jeg deltok på en energikonferanse her i 2009. Da var det en utbredt oppfatning fra myndigheter og «eksperter» at spesielt solenergi var for dyrt for Afrika.

Skal utviklingen fortsette, er et nå viktig at internasjonale pensjonsfond kommer på banen og deltar i finansieringen av nye prosjekter. Kommunenes pensjonskasse KLP har gjort nettopp det, ved å investere i samarbeid med Norfund. Nå venter vi på at Oljefondet også skal oppdage mulighetene ved å investere i lønnsom produksjon av fornybar energi.

Følg meg på Twitter@OsmundsenTerje