Stanford-professor: Bare partnerskap USA-Kina kan forebygge sammenbrudd

“Historiens mønstre og hva de forteller om fremtiden» er den ubeskjedne undertittelen på 750 siders-verket til Stanford-professoren Ian Morris: Why the West rules – for now (2011). Boken beskriver blant annet hvordan epoker med sterk ekspansjon ofte ble etterfulgt av faser med forvitring og stigende fattigdom, sult og analfabetisme, før menneskene igjen klarte å hente… Fortsett å lese Stanford-professor: Bare partnerskap USA-Kina kan forebygge sammenbrudd

“Historiens mønstre og hva de forteller om fremtiden» er den ubeskjedne undertittelen på 750 siders-verket til Stanford-professoren Ian Morris: Why the West rules – for now (2011). Boken beskriver blant annet hvordan epoker med sterk ekspansjon ofte ble etterfulgt av faser med forvitring og stigende fattigdom, sult og analfabetisme, før menneskene igjen klarte å hente inn det tapte. Sammenbrudd i statsfinanser, klimaendringer, ukontrollert migrasjon, epidemier og matvaremangel er kreftene som jevnlig har satt utviklingen tilbake.

I en kronikk i Aftenposten søndag 17.februar, går jeg nærmere inn på
hvordan Morris ser for seg et århundre der global oppvarming, naturkatastrofer og store flyktningestrømmer spiser en stadig større del av ressursene som var tiltenkt å bringe milliarder av mennesker inn i middelklassen og ut av arbeidsledigheten. Bare et klimapartnerskap mellom USA og Kina kan redde menneskeheten fra et kraftig fall.