Statkraft ut – H&M inn

Vannkraftgiganten Statkraft trekker seg ut av norsk, fornybar småkraft. Den internasjonale kleskjeden Hennes & Mauritz går inn. Hva er det som skjer?

Før helgen ble det kjent at H&M sikrer utbyggingen av småkraftverket Kroka 2 i Maurangerfjorden. H&M slapp selv nyheten på Oslo Plaza under den internasjonale fornybarkonferansen RECS Market Meeting 2015.

Dette skjer samtidig som Statkraft, Agder Energi, Skagerak Energi og BKK vil selge Småkraft AS, landets ledende småkraftselskap. Fra før har E-CO Energi, Akershus Energi, Østfold Energi og Energiselskapet Buskerud solgt sin småkraftsatsing Norsk Grønnkraft. Landets ledende vannkraftselskaper går altså ut av småskala fornybar vannkraft i samlet flokk mens H&M ser det annerledes og stiller risikovillig toppfinansiering til disposisjon for en grunneier på Vestlandet slik at han faktisk får bygd ut kraftverket sitt.

Her er det tilsynelatende noe som skurrer, men aktørene er trolig drevet av samme kommersielle logikk – selv om de konkluderer vidt forskjellig.

De internasjonale merkevarekjedene ser en fremtid hvor forbrukerne forventer at de driver bærekraftig, fikk vi høre fra podiet under RECS Market Meeting. Dette vil handle om alt fra råvarer og produksjon til hva slags strøm de bruker i butikkene. Derfor jobber H&M med å sikre tilgangen på miljøvennlig bomull, samtidig som de kjøper opprinnelsesgarantier for å få klimavennlig energi. Nå går de ett skritt lenger og gir fødselshjelp til et småkraftverk. Måten de gjør det på er å kjøpe opprinnelsesgarantienes 2.0 – et innovativt konsept fra norske ECOHZ som verdiøker fornybart gjennom sitt GO2-prosjekt. Blant utsagnene på forrige ukes konferanse var også at når forbrukerne først begynner å stille krav til bærekraft, så vil effekten komme veldig fort. Dermed gir det forretningsmessig mening å ligge i forkant her.

H&Ms inntreden skjer i en tid hvor kraftprisene er lave og byggekostnadene i småkraften høye. Hverken nybygg eller eksisterende verk vil kaste særlig av seg på kort eller mellomlang sikt. For de store, kommersielle vannkraftaktørene blir det da logisk å selge unna fordi forretningsområdet ikke lenger er særlig lønnsomt. I alle fall ikke om de tenker på regnskapene de neste 5-10 årene.

For oss som jobber med fornybarutbygging er H&Ms satsing gledelig og udelt positiv. Samtidig bekymrer det oss at Statkraft med flere ikke lenger er med på småkraftlaget. Lærdommen vi kan trekke er at det grønne skiftet ikke kommer til å skje frivillig eller uten videre. Trolig må det stilles krav til næringslivet slik at de konkret bidrar til å møte klimatrusselen. Det være seg om selskapene selger klær eller produserer energi. Slike krav kan stilles av forbrukere som bruker sin markedsmakt, eller av det offentlige gjennom tiltak som skatter, avgifter og direkte lovpålegg.