Statoil og NHO vil verne skattehull

Statoil og NHO vil at norske skattebetalere skal ta deler av regningen når norske oljeselskaper gjør mislykkede investeringer i utlandet. Finansdepartementet vil fjerne en skattesubsidie som nå koster staten omkring 500 millioner kroner i året.

Finansdepartementet presenterte før sommerferien et forslag om å endre skattereglene for norske oljeselskaper som opererer i utlandet. De nåværende reglene innebærer at tap i utlandet kan føres til fradrag mot den norske landbaserte virksomheten, slik at staten tar 28 prosent av regningen dersom for eksempel Statoil borer et tomt hull et eller annet sted i verden.

Sett fra den norske statens ståsted er den nåværende ordningen et rent tapsprosjekt, ettersom skatteinntekter fra petroleumsaktiviteter normalt tilfaller vertslandet, for eksempel Canada eller Angola. Den norske staten får altså deler av regningen når det går dårlig, men ikke deler av gevinsten når det går bra.

Nå har forslaget fra Sigbjørn Johnsen vært på høring. NHO, Statoil og Norsk Olje og Gass (tidligere OLF) protesterer alle mot denne innstramningen. Støttet av NHO argumenterer Statoil og Norsk Olje og Gass for at det er rimelig at staten bistår oljeselskapene med deler av regningen når de ikke lykkes med oljeleting eller må konstatere at et funn ikke er drivverdig. Ifølge høringsuttalelsene fra NHO, Statoil og Norsk Olje og Gass kan den foreslåtte regelendringen svekke norske oljeselskapers konkurransekraft i utlandet.

Ifølge Finansdepartementet er provenytapet nå på omkring 500 millioner, men man venter at det vil kunne bli vesentlig større i årene fremover dersom dagens regler ikke endres.