Stavanger, Trondheim, Bergen og Oslo: Møt opp til kunnskapsdeling om klimarisiko

“Klimarisiko må med i oljeregnestykket” lød tittelen på lederen i Dagens Næringsliv 16. mars i år. Oppfordringen om å regne med klimarisiko er relevant og viktig for mange sektorer og enten du arbeider som investor, samfunnsplanlegger eller politiker, eller innen for eksempel forsikring og bank.

Norsk Klimastiftelse har derfor tatt initiativ til å få fart på en kunnskapsbasert offentlig samtale om emnet, og gått i kompaniskap med Finans Norge og Cicero Senter for klimaforskning om fire arrangement med Klima som finansiell risiko som overskrift. Med på laget er også regionale banker som i egenskap av å være utlåner og samarbeidspartner til industri og næringsliv langs kysten vil støte på problematikken med stadig større styrke.

Første arrangement er i Stavanger 19. april i lokalene til SpareBank 1 SR-Bank, deretter i Trondheim 9. mai i lokalene til Sparebank 1 SMN og hos Sparebanken Vest i Bergen 7. juni. Oslo-arrangementet går av stabelen over sommeren.

I Stavanger er hovedinnledere blant andre direktør Kristin Halvorsen i CICERO senter for klimaforskning, kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne i Finans Norge, ansvarlig redaktør Anders Bjartnes i Energi og Klima, konsernsjef Arne Austreid i Sparebank1 SR-Bank og høyesterettsadvokat Pål W. Lorentzen. Stortingsrepresentantene Siri A. Meling fra Høyre i Rogaland og Torstein Tvedt Solberg fra Arbeiderpartiet i Rogaland, deltar i et samtalepanel sammen med blant andre professor i petroleumsøkonomi Klaus Mohn ved Universitetet i Stavanger.

I Stavanger spør vi blant annet:

  • Hvordan bør banker, forsikringsselskaper, investorer og fond vurdere klimarisiko?
  • Hvordan er Rogaland utsatt for økonomisk klimarisiko?
  • I lys av Paris-avtalen, i hvilken grad er det økonomisk trygt å investere langsiktig i petroleumsrelatert virksomhet?
  • Hvilken økonomisk risiko løper staten Norge som ressurseier og som storinvestor i langsiktige olje- og gassprosjekter?
  • Hvilken risiko løper fossile energiselskaper og olje- og/eller kullproduserende land for å bli saksøkt av stater som rammes av ødeleggende klimaendringer?
  • Hvordan kan kommunene forberede seg på klimarelaterte vannskader?

Arrangementet er støttet av Finansmarkedsfondet som en del av prosjektet Klima som finansiell risiko. Du kan melde deg på arrangementene via klimastiftelsen.no og lese mer om emnet på Energi og Klima der vi jevnlig legger ut nye saker. Vil du sette deg grundig inn i emnet kan du laste ned stiftelsens nye rapport om klimarisiko, gitt ut i mars i år.

Både klimaendringer og klimapolitikk representerer ulike former for risiko. Illustrasjon: Pål Dybwik