Støre-rør om olje og togradersmålet

Jonas Gahr Støre var slurvete og upresis da han snakket om olje, klima og togradersmålet på Pareto-konferansen.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre var onsdag på meglerhuset Paretos oljekonferanse og beroliget oljedirektørene som har vært usikre på hvor Støre vil bringe Ap i oljepolitikken. Han uttalte seg – ifølge Dagens Næringsliv – på en måte som fikk Odfjell Drillings toppsjef Simen Lieungh til å konstatere at “debatten om Støres oljepolitikk bør være rimelig død.”

Støre reflekterte rundt olje og klima, og sa, igjen ifølge Dagens Næringsliv:

“Dagens forbruk av olje og gass kan passe innenfor togradersmålet, som er det målet jeg mener vi må ha. Jeg mener problemet er kull, sa Støre, og fortsatte til latter fra salen: – Da var det sagt, og journalistene kan få seg en pause.”

Med et ørlite forbehold om at DN har gjengitt Støre riktig, må det dessverre konstateres at Ap-lederen her er slurvete og upresis. Det er ikke slik at oljeetterspørselen vil holde seg på dagens nivå med en vellykket klimapolitikk i tråd med IEAs tograders-scenario. Ifølge IEAs World Energy Outlook vil dagens oljeetterspørsel på 4 108 Mtoe (2011) øke frem til 2020 til 4264 Mtoe, men så falle til 3842 Mtoe i 2030 og til 3577 Mtoe i 2035.

Med et 15-20 års perspektiv, er det ingen tvil om at oljeforbruket må ned – dersom klimapolitikken skal lykkes. Kullet må mer ned, naturligvis, men oljesektoren slipper på ingen måte unna.

Oversatt til fat om dagen vil 2012-forbruket på 87,4 millioner fat om dagen bli redusert til 78,2 millioner fat i 2035, altså omkring et Saudi-Arabia mindre enn i dag.

Denne tabellen fra IEAs World Energy Outlook viser oljeetterspørselen i ulike scenarier.
Denne tabellen fra IEAs World Energy Outlook viser oljeetterspørselen i ulike scenarier.

Når det gjelder gass er bildet annerledes enn for olje, der legger IEAs tograderscenario opp til en liten økning frem til 2035. Når det gjelder gassen har Støre sine ord i behold.

Men målt mot IEAs “New policies scenario”, er utsiktene både for olje og gass langt svakere hvis klimapolitikken lykkes enn hvis den mislykkes.

Det er ikke vanskelig å forstå at Jonas Gahr Støre må gå en vanskelig balansegang mellom oljesektoren på den ene siden og behovet for å gjøre Arbeiderpartiet grønnere på den andre. Men det må være lov å forvente at han ikke bruker tall og data på en så slurvete og upresis måte som under Pareto-konferansen. Det er behagelig for oljedirektørene å tro at petroleumssektoren ikke vil bli påvirket av en skjerpet klimapolitikk, men slik er altså verden ikke.