Teslas pakke endrer verden

Teslas nye batteripakke vil forandre verden – kanskje først og fremst fordi den bidrar til å ødelegge økonomien i fossilbasert kraftproduksjon.

Elon Musks presentasjon av Teslas nye batteripakke er verdt å bruke noen minutter på. Han tegner og forteller om det nye produktet – som altså kan lagre solenergi til bruk i perioder hvor solen ikke skinner.

Det er i kombinasjon med solenergi at Teslas batteripakke er så genial. Ved hjelp av egenprodusert solenergi og batterilagret strøm kan en husholdning bli tilnærmet selvforsynt. Mindre bedrifter kan oppnå det samme ved å koble sammen flere batterier. Kostnadene pr kwh blir ifølge Deutsche Bank lavere i mange områder enn å kjøpe strøm fra nettet. Typisk vil regioner med mye sol og høye strømpriser, eksempelvis Australia, California og Hawaii, være interessante geografier.

For de tradisjonelle kraftprodusentene er sol + batterier en betydelig større trussel enn sol alene. Kundene vil etterspørre mindre strøm og derfor faller prisene. Kraftselskapene vil selge færre kilowattimer enn før, og de vil få dårligere betalt for den andelen de sitter igjen med. Den dyreste kraftproduksjonen skyves ut, kraftselskapenes inntjening svekkes, og fossilkraftverk blir stengt ned.

Det er den samme utviklingen som har rammet økonomien i selskaper som Vattenfall, E.On og RWE de siste årene, på grunn av den voldsomme utbyggingen av fornybar energi i Tyskland.

Utbredelse av batterier som fra Tesla og andre produsenter – til en konkurransedyktig pris – vil forsere denne utviklingen. Fordi dette skjer desentralt, vil store endringer kunne skje på kort tid. Mange bekker små, gjør en stor å: Mens det fort tar 8–10 år å planlegge og bygge et stort «gammeldags» kraftverk, kan solceller og batterier installeres nærmest fra den ene dagen til den andre.

Når mange gjør det samme samtidig, så skjer ting raskt. Hurtigheten i det «nye» – og tregheten i det «gamle» – skaper helt andre spilleregler. At kraftproduksjonen kan skje desentralt og bygges ut lynraskt, er revolusjonerende.

Det som nå skjer i batteriteknologi vil ha stor betydning for hele energisektoren. Elon Musk er ikke alene, men han er den beste selgeren. Andre leverandører vil utvikle sine produkter og kostnadene vil ganske sikkert falle. Denne teknologiutviklingen vil hjelpe elbilene på veien mot bedre konkurransekraft.

Samtidig vil kraftselskapene måtte forholde seg til den nye teknologien. Mange av dem vil instinktivt prøve å bremse overgangen, mens andre vil tilpasse seg og bidra til å forsere utrullingen av ny og smart teknologi.

For olje- og gassprodusentene er batteriteknologien en trussel fordi elbiler vil stjele etterspørsel. Men den vil også sette et pristak på hva gass er verdt i kraftproduksjon. Det er ingen grunn til å betale mer for strøm fra gass enn for den man kan produsere ved hjelp av sol og lagre i batterier.

Økte CO₂-kostnader på kull, olje og gass – som alle siviliserte politiske krefter ønsker – vil selvsagt bidra til å forsere utviklingen.

Det er med andre ord ingen tvil om retningen. Spørsmålet er hvor fort det går – om endringene skjer raskt nok til at klimautslippene reduseres i den takten vitenskapen sier er nødvendig.