Tung advarsel mot gass

Gassinteressene både i Storbritannia og Norge får nå klar beskjed fra britenes klima-vaktbikkje: For mye gasskraft gjør det umulig å møte langsiktige klimamål.

Dette er dårlig nytt for Statoil som har brukt store ressurser på å fremme sine interesser mot britiske myndigheter.

I et brev til klima- og energiminister Ed Davey advarer Committee on Climate Change mot en politikk som legger til rette for at urenset gasskraft skal spille noen vesentlig rolle i britisk kraftforsyning etter 2030. For mye gasskraft vil gjøre det umulig å nå de langsiktige klimamålene som er nedfelt i britenes klimalov.

Committee on Climate Change er et rådgivende ekspertorgan som har til oppgave å levere beslutningsgrunnlag til politikerne slik at målene i klimaloven oppfylles.

Gasslobbyen har strevet hardt for å få den britiske regjeringen til å legge til rette for en politikk som fremmer bruk av gass på lang sikt. Finansminister George Osborne har vært meget lydhør og statsrådsskifter har blitt tolket som et tegn på at gassinteressene har vunnet frem. Men nå kommer altså Comittee on Climate Change med klar beskjed om at en ny «dash for gas» i Storbritannia vil være ulovlig.

Business Green har fyldig dekning.

Brevet fra Committee on Climate Change til klima- og energiminister Ed Davey kan lastes ned her. Det er interessant lesning – og påminner også om den avgjørende rollen den britiske klimaloven har for den langsiktige klima- og energipolitikkens utforming.

Hvordan britene ordner sin fremtidige energiforsyning vil være av stor betydning for Norge og norske aktører. Jeg har tidligere tatt til orde for at Norge bør satse på en langt bredere tilnærming mot Storbritannia enn bare salg av gass. Satsing på en strømkabel til Storbritannia er et eksempel på en mer balansert linje fra norsk side. Men det kan gjøres mye mer for å styrke båndene langs et fornybart spor, og det kan gjøres mye mer for å utvikle karbonfangst og lagring i Storbritannia basert på norsk gass. Det er mulig at en tydeligere linje fra britisk side vil mørne både Statoil og olje- og energiminister Ola Borten Moe. Beskjeden fra Comittee on Climate Change er i hvertfall klar: Å satse stort på urenset gasskraft på lang sikt er kort og godt ingen farbar vei.