USA: Oljeindustrien trapper opp kampen mot grønn energi

Selv om amerikanere flest ifølge meningsmålinger viser større aksept for ren energi enn noen gang, så har fornybar energi aldri blitt utsatt for så stor motstand i Kongressen, i delstatene og i mediene enn den gjør i dag. Hva kan det skyldes? En ny rapport fra Sierra Club – CLEAN ENERGY UNDER SIEGE – Following… Fortsett å lese USA: Oljeindustrien trapper opp kampen mot grønn energi

Selv om amerikanere flest ifølge meningsmålinger viser større aksept for ren energi enn noen gang, så har fornybar energi aldri blitt utsatt for så stor motstand i Kongressen, i delstatene og i mediene enn den gjør i dag. Hva kan det skyldes?

En ny rapport fra Sierra Club – CLEAN ENERGY UNDER SIEGE – Following the Money Trail Behind the Attack on Renewable Energy – kaster et viktig lys på metodene den fossile industrien tar i bruk for å bremse veksten i ren energi i USA.

Det handler om å brede svartmalingskampanjer for å diskreditere virkemidlene Washington og delstatene har iverksatt for å stimulere utviklingen av fornybar energi, det være seg skattefritak for investering i nye sol- og vindparker eller føderale incentivprogrammer til Cleantech-industrien («No more Solyndra») På delstatsnivå foregår det en tilsvarende kamp for å løse opp tidligere vedtatte mål for andel fornybar energi som del av den totale energibalansen, blant annet.

De vedvarende angrepene ser ut til å gi god uttelling. Årsaken er – som nesten alltid når det gjelder å påvirke offentlig politikk i USA – penger. Ifølge rapporten brukte olje- og gassindustrien i 2011 hele 146 millioner dollar til politisk lobbyvirksomhet, mer enn noen annen næring, se figur nederst.

Lobbying er bare en flere måter å påvirke den politiske dagsorden. En annen kjent metode er å gi valgkampstøtte til de mest vennligsinnede kandidater til Kongressen og delstatsforsamlinger. Hele 9 av 10 medlemmer av Kongressen fikk støtte til sin valgkamp fra olje- og gassindustrien foran siste valg.

Den raskest voksende kanalen er de mange såkalte «think-tanks» som under dekke av informasjonsvirksomhet finansierer annonsekampanjer og liknende mot offentlig støtte til grønn energi. Eksempler er Committee for a Constructive Tomorrow (CFACT), Manhattan Institute for Policy Research, og Heartland Institute. Det er spesielt Koch-brødrene som har gått i spissen for støtte til disse ytterliggående organisasjonene, men også Exxon har gitt betydelig støtte i likhet med andre oljeselskaper.

For et par måneder siden stilte jeg spørsmålet i denne bloggen hvordan Oljefondet forholdt seg til informasjonen om at olje- og gasselskaper de investerer i, bruker penger på å motarbeide klimamålene som Norge og FN arbeider for. Dokumentasjonen som kommer frem i den nye Sierra- rapporten gjør spørsmålet ikke mindre aktuelt.

FIGURE 1 — TOP 10 OIL & GAS   LOBBYING COMPANIES, 2011
Client/Parent

Total

ConocoPhillips

$20,557,043

Royal Dutch Shell

$14,790,000

Exxon Mobil

$12,730,000

Chevron Corp.

$9,510,000

American Petroleum Institute

$8,640,000

Koch Industries

$8,360,000

BP

$8,130,000

Occidental Petroleum

$4,295,769

Williams Companies

$3,765,000

Anadarko Petroleum

$3,720,000