Utslippskutt billigere enn forventet

Sist uke har EU-kvoter falt til rekordlave nivåer, under 8 euro per tonn, fra en toppnotering på 30 i 2008. Dette er delvis et resultat av at EU sliter økonomisk. Etterspørselen etter strøm, stål og sement faller, og derfor ser det ut til at det skal brennes mindre kull, olje og gass i årene fremover.… Fortsett å lese Utslippskutt billigere enn forventet

Sist uke har EU-kvoter falt til rekordlave nivåer, under 8 euro per tonn, fra en toppnotering på 30 i 2008. Dette er delvis et resultat av at EU sliter økonomisk. Etterspørselen etter strøm, stål og sement faller, og derfor ser det ut til at det skal brennes mindre kull, olje og gass i årene fremover.

Kvoteprisen faller altså fordi det er blitt lettere – og billigere – for EU å nå sin unilaterale målsetning om 20 prosent reduksjon i klimagassutslippene under 1990-nivået i 2020. Men det er grunn til å tro at de lave prisene ikke bare er et resultat av den økonomiske krisen.

Tvert imot viser erfaringen at myndigheter så å si alltid overestimerer hvor mye det koster å redusere klimautslipp i kvotehandelssystemer, delvis fordi folk og bedrifter viser seg langt mer kreative enn det man tror før klimareguleringer kommer på plass. Utslippskutt er altså billigere enn forventet, ikke bare i EU pga. krisen, men generelt.