Velkommen til gratis kunnskapskveld med tema «Klimarisiko – finans og børs»

Finans Norge, Finansforbundet og Norsk klimastiftelse inviterer til kunnskapskveld om “Klimarisiko – finans og børs” – på MESH i Oslo tirsdag 4. desember klokken 18. Begrenset antall plasser – meld deg på i dag.

Strengere klimapolitikk og klimaendringer vil påvirke finanssektoren og mange store og små selskaper de neste årene. Hvordan kan man rapportere på klimarisiko og hvorfor er det viktig? Hvilke verdier står på spill? Hvor langt har finansinstitusjonene og børsnoterte selskaper kommet i arbeidet med å identifisere, håndtere og rapportere på klimarisiko? Det er tema for vårt åpne arrangement tirsdag 4. desember kl. 18–19.30 på MESH midt i Oslo sentrum. Meld deg på her.

Som en enkel «middag» serverer vi drikke og håndmat i form av tapas og wraps klokken 17.30. Arrangementet er gratis og er et samarbeid mellom Finans Norge, Finansforbundet og Norsk klimastiftelse, og en del av prosjektet Klimarisiko – finans og børs støttet av Finansmarkedsfondet.

Foreløpig program:

  • Rett før jul legger utvalgsleder Martin Skancke frem anbefalingene fra regjeringens ekspertutvalg for klimarisiko. Hvordan har diskusjonen om klimarisiko beveget seg i næringsliv og politikk de siste årene? v/Kjetil B. Alstadheim, politisk redaktør i Dagens Næringsliv.
  • 40 finansinstitusjoner og de 15 største selskapene på Oslo Børs (som ikke tilhører finans) har deltatt i Klimastiftelsens kartlegging av om og i så fall hvordan de håndterer og rapporterer klimarisiko. Lars-Henrik Paarup Michelsen, daglig leder i Norsk klimastiftelse, legger frem resultatene.
  • Samtale om funnene i spørreundersøkelsen, hva de viser og hvordan situasjonen kan og bør gripes an: Med Jan Erik Fåne, kommunikasjonsdirektør i Finans Norge, og representanter for bank, forsikringsselskap og børsnotert selskap.
  • Klimarisiko-rapportering: Hvordan kommunisere klimarisiko til finansmarkedet? Hvordan påvirker klimaendringer og klimapolitikk virksomheten? v/Maria Gjølberg, spesialist innen bærekraftsrapportering og klimarisikoanalyser med erfaring fra norske og internasjonale industriselskaper og finansforetak.
  • Hvordan får vi til et kompetanseløft for klimarisiko blant ansatte i finansnæringen og børsnoterte selskaper? Hvordan kan de ansatte bidra til økt forståelse for finansiell klimarisiko og bærekraft hos sine kunder? Tar norske universiteter og høgskoler i stor nok grad opp i seg at fremtidens beslutningstakere må være skolerte i klimarisiko og bærekraft? v/Nanna Ringstad, spesialrådgiver i Finansforbundet.

Vi setter av god tid til spørsmål og innlegg fra publikum. Begrenset antall plasser, meld deg på dag. Mingling og samtale i etterkant.

HJERTELIG VELKOMMEN til kunnskapsdeling og diskusjon!