Video: Debattmøte om Oljefondets investeringer i fossil energi

Se opptak av debattmøte om Oljefondet og investeringer i fossil energi her.

CICERO arrangerte 11. februar en paneldebatt om Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) og dets investeringer i kull, olje og gass. Frokostmøtet ble live-strømmet av Norsk Klimastiftelse, og her kan du se et videoopptak av hele møtet. Eller du kan se sendingen delt opp i segmenter – se nedenfor.

Innledere og paneldeltakere:

a