California – et brunsvidd paradis

Videoreportasje: California holdes i et jerngrep av den verste tørkeperioden noensinne registrert.

Fire år med ekstrem tørke. Fjoråret ble ikke bare det varmeste året, men også det mest snøfattige året noensinne. To rekordvarme vintre på rad med rekordlite snø i Sierra Nevada-fjellene. Smeltevann fra snødekket i Sierra Nevada utgjør vannbanken for bønder i hele California. Nå opplever bøndene det største vanntapet noensinne, og det i USAs jordbruksstat nr. 1. Her produseres halvparten av all frukt, grønnsaker og nøtter i USA. Med historisk lav vannstand i delstatens elver og reservoarer og en ny varm sommer kommer konsekvensene til å bli enda større i år enn i fjor.

Watch the video report on YouTube with English voice-over.

I en studie publisert av Stanford University kobles tørken i California til klimaendringene (pdf). Studien avdekker at risikoen for at ekstremt tørre år inntreffer samtidig med ekstremt varme år har økt de siste tiårene og vil ytterligere forsterke seg i fremtiden. Den pågående tørken er drevet nettopp av en slik kombinasjon av lite nedbør og høye temperaturer.

– Vi ser at høye temperaturer spiller en stor rolle i intensiteten som tørken har fått, og den globale oppvarmingen øker risikoen for denne typen tørke, sier Daniel Swain, som er medforfatter på studien. Når det gjelder nedbør er dette vi noe vi må studere nærmere før vi kan konkludere, legger Swain til.

En analyse av tørkens økonomiske konsekvenser i 2014 (pdf), utført av forskere ved University of California, Davis viser at tørkens totale økonomiske kostnad var på 2,2 milliarder dollar i fjor. Det rapporten imidlertid ikke viser, er kostnader som en sterk økning i pumping av grunnvann medfører for økosystem og infrastruktur som står på synkende grunn.