Vil du støtte Energi og Klima?

I 2020 har Energi og Klima utvidet tilbudet til lesere og lyttere. Vi har lansert flere nye nyhetsbrev og vår egen podkast. Nå ber vi om din støtte til å vokse videre.

Energi og Klima er Norsk klimastiftelses nettavis. Vår ambisjon er å gi leserne kunnskap og innsikt som inspirerer til innsats på veien mot nullutslipp. Vi ønsker å bidra til en opplyst samfunnsdebatt og vi vil følge den grønne omstillingen med et kritisk blikk.

I 2020 har Energi og Klima utvidet tilbudet til lesere og lyttere.

  • Vi har lansert fem nye tematiske nyhetsbrev
  • Vi har lansert podkast, i to ulike formater

For å klare å opprettholde og utvide tilbudet, er vi avhengig av støttespillere og bidrag fra leserne. Derfor ber vi deg nå om å støtte oss. Da kan vi utvide våre tilbud om gratis kvalitetsinnhold til leserne.

  • Du kan støtte oss ved å gi oss et økonomisk bidrag, enten månedlig eller som et engangsbeløp.
  • Du kan støtte oss ved å oppfordre venner og kontakter om å abonnere på nyhetsbrevene våre.

Energi og Klima har valgt å satse på nyhetsbrev og podkast fordi vi på den måte kan formidle mye viktig innhold med små redaksjonelle ressurser. Det skjer stadig mer i klima- og energifeltet. Vi har gjennom snart ti år opparbeidet kompetanse og erfaring som gjør at vi kan skille det viktige fra det uviktige i et mediebilde der store volum av informasjon flyter forbi.

Vi tar hver uke verden til Norge gjennom #fempåfredag, vi forteller om hvordan klimakutt gir nyskaping i norske virksomheter i #Klimainnovasjon, vi følger EUs grønne giv i #EUklima, #Elektrisktransport forteller nytt om elbilmarkedene, #Grønnskipsfart om hvordan omstillingen i skipsfarten skyter fart. I #Klimavalg21 kommenteres aktuelle spørsmål som er relevante for norsk politikk.

I vår podkast får du ukentlig en oppsummering av de viktigste nyhetene fra et fast, rullerende panel med eksperter, i tillegg gir vi deg dybdeintervju med bransjeledere og gründere.

På Energi og Klima publiserer vi også mye forskningsformidling, særlig gjennom ekspertintervjuene som er en del av <2°C-prosjektet. I 2020 har vi publisert 43 ekspertintervjuer, om temaer som klimasøksmålet, USA-valget, vindkraft, syntetiske drivstoffer og negative utslipp.

Klimavakten, som også er en del av <2°C-prosjektet, formidler viktige data og fakta om klima- og energiutviklingen.

Energi og Klima har også mange artikler som går mer i dybden enn det bredere medier kan gjøre. Vi har mange skribenter som deler sin innsikt om ulike områder innen klima- og energifeltet.

I 2020 har vi publisert til sammen 364 saker på Energi og Klima.

Vi har publisert tekster fra 79 skribenter.

Energi og Klimas nyhetsbrev har nå nær 7000 abonnenter og antallet vokser uke for uke. Vi har 30–40 000 unike brukere på nettsiden hver måned.

2020 har vært et spesielt år – der koronapandemien har satt preg på absolutt alt. Den blir forhåpentlig mindre dominerende i 2021 – slik at enda mer av oppmerksomheten kan vendes mot klimakrisen.

Energi og Klima vil følge de viktigste sakene hjemme og ute også gjennom 2021. Det er mye spennende å se frem til. På nyåret overtar Joe Biden som president i USA. Til høsten er det stortingsvalg, og oppunder jul er det klimatoppmøte i Glasgow. Og hver eneste uke vil vi se at klima- og energispørsmål blir viktigere og viktigere i den offentlige debatten, både her i Norge og ute i den store verden.

Med ønske om God Jul og Godt Nyttår!

Vennlig hilsen,
Anders Bjartnes
Ansvarlig redaktør