Vil gjøre privatbilen overflødig innen 2025

Helsinki satser på å gjøre bileierskap meningsløst innen ti år. Den finske hovedstaden er allerede godt i gang med prosjektet, og oppfordrer nå norske byer til å følge eksemplet.

– De siste 50 årene har andelen private bilturer i Helsinki økt betraktelig, og problemer med overtrafikkerte veier og forurensning er bare blitt verre. Vi har investert i infrastrukturen, i busser, tog og metro, men det er ikke nok. Det skal mer til for at folk lar bilen stå hjemme. Derfor har vi utviklet Kutsuplus.

Fleksibel kollektivtrafikk kan avløse privatbilen, mener Kari Rissanen (foto: HSL).
Fleksibel kollektivtrafikk
kan avløse privatbilen,
mener Kari Rissanen (foto: HSL).

Det forteller programdirektør for Helsingforsregionens trafik (HSL) Kari Rissanen. Han arbeider med pilotprosjektet Kutsuplus, som er en del av Helsinkis plan om å få til et såkalt “Mobility on demand”-system innen 2025. Kutsuplus er en minibusstjeneste som lar passasjerene velge sin egen bussrute ved hjelp av smarttelefonen sin. Her kan du bestemme selv hvor turen skal starte og ende, og om du vil ta bussen alene eller sammen med andre. Tjenesten er designet for å være mest mulig fleksibel og effektiv.

Fornøyde finner

– I løpet av fem sekunder har du gitt sjåføren informasjon om hvor du skal, fastsatt ruten din og betalt. Det har aldri vært mulig før. Kutsuplus er ikke laget for å utkonkurrere verken buss- eller taxitjenester, men for at folk skal bruke sin private bil sjeldnere. Derfor er det dyrere å bruke Kutsuplus enn å ta bussen, men det er også nesten halvparten så billig som å ta en taxi, forklarer Rissanen.

I en tid der det å eie en egen bil sakte men sikkert begynner å bli gammeldags og upraktisk, særlig for unge mennesker, er Kutsuplus et etterlengtet tilbud. Rissanen forteller at brukerundersøkelser viser at finnene så langt er svært fornøyd med tjenesten. Så fornøyd at etterspørselen begynner å bli større enn kapasiteten.

– Ingen annen transporttjeneste har så høy fornøydhetsscore. Det gjør at de 15 bussene vi har nå ikke er nok til å tilfredsstille brukernes behov. Dette er den største utfordringen vi har akkurat nå. Tilbudet er blitt så populært at vi ikke lenger kan reklamere for det fordi vi ikke kan møte etterspørselen. Målet vårt er derfor at vi innen 2017 skal ha 100 busser, at vi innen 2020 skal ha opptil 2000, og at innen 2025 skal tilbudet være så utbredt at det ikke lenger bare vil handle om Kutsuplus, men også andre tilbud som bysykler. Det overordnede målet er altså at innen 2025 skal du ikke lenger ha bruk for din private bil.

Tidssparende og komfortabelt

Rissanen vet at målet er ambisiøst, men slik han ser Kutsuplus’ utvikling nå, er han sikker på at det er mulig.

– Hvorfor tror du det fungerer så bra?

– Det handler ikke bare om å utvikle en smart teknologi, men minst like mye om å utvikle en smart service. Bussturen skal være komfortabel, pålitelig og behagelig. Slik fungerer Kutsuplus i dag. For eksempel har du betalt på forhånd, så du behøver ikke bruke tid på å betale på bussen. Bussene er komfortable, det er individuelle plasser slik at du kan ha din personlige sone og ingen kan se hva du holder på med. Vi har aircondition og Wi-Fi slik at du kan starte jobbingen idet du går ut døren hjemme. Du sparer altså også tid på å bruke Kutsuplus, og du vet at du slipper tidkrevende parkering. Slike ting tiltrekker folk.

Kutsuplus-bussen på vei (foto: HSL).
Kutsuplus-bussen på vei (foto: HSL).

Da de startet i 2011 var det først og fremst unge mennesker, og særlig menn, som prøvde ut tjenesten, forteller Rissanen. I dag er brukerne likt fordelt mellom kvinner og menn, og flere og flere eldre prøver seg. Dette blant annet fordi det nå også er mulig å planlegge turen via SMS og ikke bare via en smarttelefon eller PC.

Håper på norsk samarbeid

– Jeg tror dette er et tilbud som bare kommer til å bli mer og mer populært i framtiden, og at det vil spre seg til andre land. Det er bare et spørsmål om tid før vi har et globalt marked for en tjeneste som Kutsuplus, sier Rissanen.

Den finske programdirektøren håper Norge vil være et av landene som kan samarbeide med finnene.

– Jeg håper Norge snart kan starte sitt eget, lignende pilotprosjekt. Vi vil definitivt hjelpe dere. Når man jobber sammen, kan man oppnå enda mer. Jeg ser for meg et globalt samarbeid som til slutt kan gjøre det mulig for en norsk passasjer å bestille en dør-til-dør reise fra Oslo til Spa Hotell Flamingo i Helsinki bare med et tastetrykk. Dette ved hjelp av en Kutsuplus-tjeneste som tar deg med helt fra hjemmet ditt i Oslo, til Gardermoen og henter deg på flyplassen i Helsinki og tar deg med til hotellet. Tenker vi på denne måten er det ikke lenger så urealistisk eller overambisiøst å tro at vi kan gjøre bileierskap overflødig innen 2025, sier Rissanen.

Åpen for nye løsninger i Oslo

Oslos byråd for samferdsel og miljø, Guri Melby (Venstre), er positiv til det som skjer i nabolandet vårt.

– Jeg synes planene og ideene de har i Helsinki er spennende. Vi vet at folk som ikke eier egen bil, men som tar del i bildelingsordninger kjører mye mindre og reiser mer kollektivt, derfor kan dette være veldig gode miljøtiltak.

Melby legger også vekt på at dagens teknologi med smarttelefoner, apper og andre løsninger som gjør det mulig for folk å bestille og betale ulike tjenester enkelt, gjør at man har mye større rom for å lage løsninger tilpasset den enkelte. Hun er også åpen for å se på nye løsninger for å få ned klimagassutslippene i Oslo.

– I dag foregår rundt halvparten av alle motoriserte reiser i Oslo med kollektivtransport, og det kan godt hende at vi er nødt til å se på mer individuelt tilpassede løsninger for å greie å øke den andelen enda mer. Da kan bildelingsløsninger, og kombinasjoner av kollektivreiser og bilreiser være en viktig del av løsningen.

– Spennende, men ikke aktuelt for Bergen

Fylkesordfører i Hordaland Tom-Christer Nilsen (Høyre) synes Kutsuplus høres ut som en interessant løsning, men er ikke sikker på om det vil passe for en by som Bergen.

– Jeg ser dette som en relativt dyr måte å gjøre kollektivtrafikk på. Jo mer spredt befolkningen er, jo dyrere vil det bli. Derfor ser jeg per i dag ikke dette som en aktuell løsning for Bergen, men jeg skjønner at det er aktuelt i et hovedstadsområde der det er tettere befolkning.

Nilsen forteller at det har vært prøvd lignende konsepter med bestillingsløsninger tidligere, men at i Bergen er det såpass tett mellom bolig og buss at han i utgangspunktet ikke tror Kutsuplus ville vært en lur løsning her.

Kreative klimatiltak
I en serie på ti artikler viser Energi og Klima frem konkrete klimatiltak som er innført i et land, i en kommune eller i en bedrift, til inspirasjon for norske beslutningstakere. Serien publiseres med støtte fra Hordaland fylkeskommune.

– Logikken bak løsningen er klar og det er to elementer som vi bør se nærmere på. Det ene er den digitale utviklingen av applikasjoner og smarttelefoner som gjør at vi kan nærme oss en litt mer fleksibel løsning på ruteplanleggingen. Det andre er at vi nå har noen store topper på kollektivtrafikken, særlig om morgenen, som gjør at vi etter hvert nok må se på mer utradisjonelle løsninger.

Fylkesordføreren synes det Helsinki gjør er spennende, og han presiserer at han er veldig opptatt av å lære av andre når det kommer til nye løsninger.

– Noe lignende kan kanskje bli aktuelt om noen år, men ikke akkurat nå. Jeg kommer til å sjekke det mer ut, men i utgangspunktet vil det være andre ting vi er mer opptatt av, slik som utbygging av bybanen.