Vind og sol har vunnet; nå handler det om gjennomføring

Solenergi og vind har vunnet teknologikonkurransen, sier tysk energiminister. Energiewende vil bli økonomisk suksesshistorie.

Det er ikke tvil, “solenergi og vind har vunnet teknologikonkurransen”, nå er oppgaven å fokusere på integrering, “digitalisering” av elnettet, lagring, energieffektivisering og på elektrifisering av andre sektorer som transport og oppvarming.

Det var i forbindelse med årsmøtet i IRENA, International Renewable Energy Agency, at den tyske ministeren med spesialansvar for Energiewende, Rainer Baake, uttalte dette. Han utdypet synspunktene nærmere i et intervju med RenewEconomy.

For et par uker siden publiserte vi en mye omtalt artikkel her på Energi og Klima, der vi viste at Norge var i ferd med komme i utakt med resten av verden på grunn av vår vedvarende berøringsangst i forhold til fornybarsamfunnet.

Intervjuet med den tyske ministeren er et av mange eksempler på hvordan ledende økonomier nå aktivt forbereder en energifremtid i hovedsak basert på fornybare kilder.

“Så langt har det ikke vært mulig å bygge en sikker og konkurranansedyktig forsyning i hovedsak basert på strøm fra solcellepaneler og vindmøller. Jeg er overbevist om at vi vil lykkes og at vi vil ha et energisystem som er bedre enn noen andre lands”, sa ministeren blant annet.

Tyskland lanserte sin støtteordning for fornybar energi i 2000, der hensikten har vært å teste ulike teknologier. Og det er klart hvilke teknologier som er vinnerne: “Vannkraft har vi ikke kunnet øke, geotermisk fungerte ikke og økt energi fra biomasse arbeidet stanger mot miljø- og matproduksjonsinteresser”.

“Så det er to klare vinnere, og de er vind- og solenergi,” sa Baake. “Vi har lært å produsere elektrisitet fra vind og storskala solcelleanlegg til kostnader som er helt på linje med kostnadene fra nye kull- og gasskraftverk”.

“Spørsmålet om Energiewende er ikke et spørsmål om teknologi lenger. Vi har dem. Det er heller ikke et spørsmål om kostnader, fordi de nye teknologiene allerede produserer strøm til samme kostnader som de gamle teknologiene, og  mye billigere enn kjernekraft”.

“Spørsmålet er nå om vi vil være i stand til å reformere strømsektoren slik at den kan operere effektivt til en rimelig pris og forsyningssikkerhet samtidig som penetrasjonen av vind og solenergi øker. Vi ønsker at Energiewende som er økonomisk effektiv – ikke bare en økologisk suksesshistorie, også en økonomisk suksesshistorie.”