Walmarts tre hårete miljømål

Walmart har satt seg høye ambisjoner i forhold til miljø. I 2005 presenterte daværende toppsjef Lee Scott følgende mål: Å bli forsynt ved 100% fornybar energi. Å produsere null avfall Å selge produkter som er bærekraftige i forhold til ressurser og miljøet. Dette var mer enn en festtale, for Walmart trekkes stadig oftere frem som… Fortsett å lese Walmarts tre hårete miljømål

Walmart har satt seg høye ambisjoner i forhold til miljø. I 2005 presenterte daværende toppsjef Lee Scott følgende mål:

  1. Å bli forsynt ved 100% fornybar energi.
  2. Å produsere null avfall
  3. Å selge produkter som er bærekraftige i forhold til ressurser og miljøet.

Dette var mer enn en festtale, for Walmart trekkes stadig oftere frem som et godt eksempel på proaktivt lederskap innenfor miljø. I boken “Strategic Corporate Social Responsibility: Stakeholders in a Global Environment” av Willliam B Werther og David B Chanlder, gis Walmart mye plass med sine overordnede, hårete ambisjoner som er fulgt opp av helt konkrete, kvanifiserte mål om å redusere CO₂ utslipp med 20% over de neste syv årene, effektivisere transport med 25% neste tre år og redusere avfall fra butikkene med 25% de neste tre år, og samarbeide med leverandører for å redusere emballasje, øke resirkulering av emballasje osv…”. Målene følges opp med tiltak. Her er et par eksempler:

Mer miljøvennlige produkter. Konkret har Walmart som et ledd i sin strategi for bærekraft gått i dialog med alle sine leverandører om det var mulig å gjøre produktene mer miljøvennlige. Ett konkret eksempel: Tøymyknere og flytende vaskemidler blir nå produsert og solgt i konsentrert form. Konsekvenser: Mindre bruk av plast og mindre vannforbruk i produksjonen, mindre produktstørrelser som reduserer drivstoff i transport, mindre  hylleplass i butikk, mindre plass i transport hjem til forbruker og mindre avfall. Dette er jo åpenbart lønnsomt – for alle parter. Ikke minst for Walmart – som både sparer kostnader og får bedret omdømme. Og kanskje var det hele utgangspunktet for tiltaket?

Fornybar energi. For et drøyt år siden annonserte Walmart at selskapet ville utvide sin satsning på fornybar energi ved å installere solcellepaneler på ytterligere 20-30 kjøpesenter i California og Arizona. Det er forventet at prosjektet vil forsyne varehusene med opptil 20 til 30 prosent av det totale energibehov hvert sted. Det innebærer 22,5 millioner kilowattimer ren energi per år – nok til mer enn 1750 boliger per år. Innen 2013 er målet at 130 varehus forsynes med elektrisitet fra solsellepaneler. Dette føyer seg inn i rekken av flere typer teknologiske løsninger som små vindmøller, biobrensel, vindturbiner etc som Walmart tester ut og benytter rundt om i verden for å nå målet om kun å benytte 100 prosent fornybar energi. Også dette kan sikkert på sikt vise seg å være lønnsomt for kjeden.

For miljøforkjempere og andre idealister kan det være lett å glemme at næringslivets fremste oppgave er å tjene penger og gi overskudd til sine aksjonærer. Samfunnsansvar, eller CSR, handler om at det ikke kan skje uten hensyn til miljø, mennesker og samfunn. Når de da klarer å tjene penger på en slik måte at de også sparer miljøet, blir alle vinnere. Det er slike strategier som gjør samfunnsansvar levedyktig i bedriftene. Det er mye likt det Michael Porters kaller Creating Shared Values, en idé som får stadig flere tilhengere i næringlivet.

For en tid tilbake dumpet jeg tilfeldigvis over nok en historie om Walmart i en blogg kalt “What Walmart teaches us about CSR”, skrevet av John Izzo, en kjent forfatter og foredragsholder i USA. Han forteller om et møte han hadde hatt med ledere fra Walmart om bærekraftig utvikling. Han var tydeligvis i etterkant av møtet helfrelst på selskapet og skriver: “What Walmart teaches us about CSR is this: Real change is possible, it is always imperfect and inconsistent; and if we want to change the world, we are going to have to talk to each other.”

Walmart er USAs største selskap. Fremdeles er det lite å lese og høre om hva de gjør i forhold til menneskerettigheter, det vil si minstelønn og rett til å organisere seg. Å neglisjere slike fundamentale rettigheter er høyst kritikkverdig og er noe Walmart bør ta tak i om de skal oppfattes som hundre prosent troverdige på sitt samfunnsansvar.

Når store selskaper som Walmart rører på seg og bidrar til en bedre utvikling på miljøsiden, er det håp. Både fordi de i kraft av sin størrelse representerer kjøpekraft i forhold til ny teknologi og gjør den billigere for flere, men også fordi de på grunn av sin størrelse faktisk gjør en forskjell for miljøet når de reduserer sine CO₂ utslipp. I tillegg kan de gå foran og inspirere andre bedrifter;  de viser at det nytter og at det lønner seg.