Sps klimapolitikk: Trygve Slagsvold Vedum uten svar på svært viktige spørsmål

Trygve Slagsvold Vedums opptreden i NRKs politisk kvarter fredag 5. februar kan bli et vendepunkt for Sp-lederen. Han er uten svar på avgjørende spørsmål om hvordan Norges klimapolitikk skal utformes.

Nyheten: Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum vet ikke om partiet vil støtte målet om at Norge kutter klimagassutslippene med minst 50 prosent innen 2030.

Min analyse: Debatten mellom MDG-leder Une Bastholm og Trygve Slagsvold Vedum i NRK fredag morgen var svært avslørende for Sp-lederen. Det han så for seg at skulle være et angrep mot MDGs oljepolitikk, endte som en forestilling der Senterpartiets (manglende) klimapolitikk ble avkledd.

  • Det er uklart om Senterpartiet vil støtte forslaget om 50-55 prosent kutt i norske klimagassutslipp til 2030, slik regjeringen varslet for et års tid siden og som Ap og de andre partiene utenom Frp støtter.
  • Det er uklart om Senterpartiet vil legge «forurenser betaler»-prinsippet til grunn for sin politikk. Dette prinsippet har vært grunnleggende for miljø- og klimapolitikken i Norge, og i de fleste siviliserte land, i en årrekke.
  • Det ser ut til at Senterpartiet vil gå imot forslaget om gradvis å øke CO₂-prisen til 2000 kroner i 2030, slik regjeringen foreslår og Ap støtter, men Vedum var ikke helt tydelig.
  • Det er uklart om Senterpartiet vil forsøke å rive opp avtalen Norge har med EU, om felles gjennomføring av klimapolitikken frem til 2030.

For å bruke NHO-sjargongen er dette det motsatte av «stabile og forutsigbare rammebetingelser».

#Klimavalg – et nyhetsbrev om norsk klima- og energipolitikk

I nyhetsbrevet #Klimavalg kommenterer Energi og Klima-redaktør Anders Bjartnes og medarbeidere tilknyttet redaksjonen klima- og energispørsmål som er viktige i norsk politikk. Energi og Klima er Norsk klimastiftelses nettavis.

Abonner på #Klimavalg:

Vedum snakket i Politisk kvarter om behovet for stabilitet og priser det norske politiske systemets evne til å finne brede og samlende løsninger, men på klimapolitikkens område ser han altså ut til å ville stille Sp utenfor nettopp de brede kompromissene regjeringspartiene ønsker og som Arbeiderpartiet slutter seg til.

Det er også tydelig at klimapolitikken ikke har stått øverst på menyen når Senterpartiets ledelse har hatt internseminarer. Slagsvold Vedums opptreden vitner om en partileder som har satt seg dårlig inn i sakene. Det ser ut til at Vedum i første rekke betrakter klimapolitikken som et redskap for å vinne velgere som er misfornøyde med dieselprisen og ser med mistro på el-syklende eliter, ikke som et politikkområde der det må utvikles konkrete mål og virkemidler som trekker samfunnet mot netto nullutslipp.

Det er en gruppe velgere som flyter mellom Frp og Sp og som kanskje kan la seg overbevise av Vedums linje, men den treffer trolig dårligere blant sjiktet av lokalpolitikere og tillitsvalgte som – hver på sin post – arbeider aktivt og konstruktivt med å kutte klimagassutslipp og omstille Norge i grønn retning.

I fylker og kommuner, bedrifter og organisasjoner, er det arbeidet målrettet gjennom mange år for å utvikle klimastrategier. Mange av Senterpartiets lokalpolitikere har selvsagt tatt del i dette, og bygget opp stor kompetanse og engasjement. Det blir spennende å se hvordan de reagerer på partilederens tomprat. I disse kretsene finnes det helt sikkert gode og praktiske forslag til hvordan uheldige fordelingsvirkninger av klimapolitikken kan møtes – uten at målet om store utslippskutt og effektiv virkemiddelbruk legges til side.

Det er viktig hvordan Senterpartiets klimapolitikk utformes fordi det er store sjanser for at partiet kommer i posisjon etter valget. Det er også sterke interne brytninger i partiet, blant annet på punktet om oljepolitikken. Tidligere partileder Liv Signe Navarsete meldte torsdag et standpunkt som ikke avviker veldig fra MDG eller SVs syn på saken.

Vil du lese mer? I BT skriver Jens Kihl en kommentar om Vedums opptreden på politisk kvarter det er verdt å få med seg. I Dagbladet skrev Geir Ramnefjell for et par dager siden om at Ap ikke vil la Sp styre klimapolitikken i en ny regjering. I Nationen gir Aps Espen Barth Eide råd til Sp om å dempe dieselpopulismen.