Støre, Vedum, strømprisene – og krisen i Ukraina

NVE varsler nå at strømprisene vil forbli høye lenge. Samtidig kan krisen i Ukraina eskalere og gi enda høyere gasspriser i Europa – som igjen vil smitte til norske strømpriser.

Det blir stadig klarere at situasjonen med svært høye gasspriser i Europa kan vedvare lenge. Markedet forventer vesentlig høyere gasspriser enn «normalt» i flere år fremover. Slår dette til, vil strømprisene forbli høye i Sør-Norge lenge, slik NVE varslet mandag. Store mengder nedbør utover vinteren og våren kan dempe prisene noe, men neppe føre dem tilbake til de behagelige nivåene vi har vært vant til.

#Klimavalg – et nyhetsbrev om norsk klima- og energipolitikk

I nyhetsbrevet #Klimavalg kommenterer Energi og Klima-redaktør Anders Bjartnes og medarbeidere tilknyttet redaksjonen klima- og energispørsmål som er viktige i norsk politikk. Energi og Klima er Norsk klimastiftelses nettavis.

Abonner på #Klimavalg:

I tillegg kan situasjonen i Ukraina tilspisses ytterligere. En russisk invasjon kan gjøre at gassforsyningen til Europa stopper opp eller begrenses kraftig. Kostbar LNG vil måtte erstatte russisk gass i Europa. Det betyr at prisene kan skyte ytterligere i været.

Denne internasjonale konteksten er viktig å ha i mente når energipolitikken drøftes. Skyhøye gasspriser er hovedårsaken til at strømprisene i Europa er så høye, og dette forplanter seg også til Norge. Strømprisene kommer til å forbli høye så lenge gassprisen er høy. Dette vet selvsagt både Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre.

Forbrukerne – velgerne – kommer ikke til å være mindre opprørte neste vinter. Derfor må Senterpartiet og Arbeiderpartiet utforme politikk som virker «på ordentlig». De har en stor verktøykasse til rådighet, både når det gjelder tiltak som bremser byrden for folk og næringsliv, og som kan effektivisere energibruken og gi mer fornybar strøm.

Men de må selge inn politikken som makkere – som noe de står sammen om.

Statsministeren har lovet en pakke onsdag. Den bør inneholde noe vesentlig nytt. Støre og Vedum må ta rommet og de må gjøre det med samme hovedbudskap. Statsministeren og finansministeren må gjøre hverandre til vinnere, hvis ikke blir begge tapere. Som regjeringspartnere er de i et skjebnefellesskap.

Å skylde på EU, Acer og kabler er Trygve Slagsvold Vedums foretrukne fortelling når han snakker om strømprisene, men nå har Bjørnar Moxnes og Sylvi Listhaug overtatt den mikrofonen. Derfor kan det også være i Sps egen interesse å fremme en annen agenda enn den Rødt nå dominerer. Så lenge Sp er i regjering vil Moxnes (og Listhaug) alltid være litt sintere på EU og gå litt lengre i uansvarlige løfter. Vedum kommer uansett til å møte overbud.

Vedum må velge kurs, både når det handler om politikkens substans og hvordan den kommuniseres.

Vedum kan ikke både konkurrere med Moxnes/Listhaug i retoriske utfall mot EU/EØS og utvikle politikk sammen med Arbeiderpartiet som respekterer regjeringspartnerens syn på norsk deltakelse i europeisk samarbeid. Krisen i Ukraina og uroen i de europeiske energimarkedene gjør det enda mindre aktuelt for Norge å fravike avtaler med våre naboland.

Hvis Ap og Sp ikke klarer å utvikle en felles klima- og energipolitikk og å selge den sammen, kan dette regjeringsprosjektet komme til å havarere. Det er mye felles grunn mellom de to. Det er i synet på forholdet til Europa at det virkelig spriker.

Mulighetene til å drive frem et grønt skifte, basert på desentral verdiskaping og reell overføring av makt, er egentlig ganske god. Det er rundt om i hele landet at de nye grønne jobbene kommer. En massiv satsing på lokal energiproduksjon (ikke et låvetak uten solceller) ville vært et symbolsk grep som også ville bidra både til kraftbalansen og dempe sårbarheten mot svingende energipriser.

Når mer skjer «på bakken», vil det også være lettere å lage gode politiske fortellinger som kan selges inn over det ganske land.

Gjort riktig, kan slike tiltak også dempe trusselen som ligger i eksterne sjokk, slik de skyhøye gassprisene representerer. Men å gjemme seg helt for slikt, det er ikke mulig i en sammenkoblet verden.