Antarktis, klima, Greenpeace og sitatjuks

I debatten om vern i Antarktis er Greenpeace inkonsekvente, uetterrettelige og konspiratoriske. Det er uforståelig hva organisasjonen forventer å oppnå med denne oppførselen.

Havet rundt Antarktis, Sørishavet, er den havregionen som har det beste opptaket av CO₂, hele 40 prosent. Det er fordi jo kaldere, jo bedre. Og regionen har et fantastisk fascinerende biologisk mangfold. Flere organisasjoner i den norske miljøbevegelsen er engasjert i å ta vare på dette gjennom internasjonale nettverk.

I Norge er det Greenpeace (Gp) som er mest verbale om dette for tiden. Dessverre ser det ut til at Greenpeace Norge har mistet kontrollen når de vurderer norske myndigheters arbeid med vern av områder i Antarktis. Nå gjelder det et forslag fra EU (Tyskland) om et stort verneområde i Weddellhavet. Når Gp klipper ut og isolerer sitater fra helheten for å bygge opp om egen virkelighetsbeskrivelse, da er det fare på ferde.

Gp har siden tidlig i år raljert mot regjeringen om at den angivelig ikke vil vern. Lite konstruktiv måte å skape en opinion på, kanskje, dem om det. Men det blir ekstra ille når de misbruker sitater for å bygge opp under sitt syn.

Leder Truls Gulowsen i Gp Norge har i Dagbladet 9/8 et svar på et tidligere innlegg om saken fra statssekretær Audun Halvorsen. Der forholder ikke Gulowsen seg til det Halvorsen skriver om at regjeringen er for vern, men bruker sitater om fiske utenfor verneområder fra et intervju med Halvorsen i NRK tidligere i år. Dette blir så et bevis på at regjeringen ikke vil ha områdevern i Arktis, selv om nettopp dette faktisk står et annet sted i samme intervju. Uetterrettelig!

Utenriksministeren gjorde det for øvrig klart for Stortinget allerede i mars at Norge går inn for verneområder i Antarktis. Lyver ministeren for Stortinget, Greenpeace? «Alle» vet at Norge var sentrale i å få opprettet verneområder i Rosshavet som ble vedtatt for to år siden. Til og med Gulowsen sa da at Norge hadde spilt en konstruktiv rolle i arbeidet. Nå mener de at regjeringen ikke vil ha vern, men bare bærekraftig fiske. Hvor har de det fra?

Gulowsen skriver videre at «i denne sammenheng er det interessant at Halvorsen ikke klarer å hoste opp ett faglig argument for hvorfor Norge har innvendinger til EUs verneforslag.» Dette er søkt. Gulowsen vet utmerket godt at på dette punktet i forhandlingene så handler dette om diplomatiske, ikke faglige begrunnelser. Dessuten vet Gp at norske forskere samarbeider tett med andre lands forskere for å sikre at forslaget får et godt faglig fundament. Grunnen for dette utfallet er tydeligvis for å avspore at Halvorsen utfordrer Gp til å være faglig etterrettelige.

I forsøket på å sverte Norge ytterligere, fortsetter han: «….bekrefter Halvorsen at Norge som et av få land har stilt spørsmål ved EUs verneforslag». Halvorsen sa «ved deler av». At landene stiller spørsmål og har kommentarer til forslag er en naturlig del av slike komiteers arbeid.

Allerede i mai i NRK-saken nevnt ovenfor mistenker Gp norske myndigheter for å trenere arbeidet med vern av hensyn til norske fiskeriinteresser. På samme tid er Gp i innspurten om en frivillig verneavtale (veldig bra!) med selskapene som fisker krill i en bit av den minste delen av EU-forslaget. I resten av denne og i den aller største delen, bl.a. i selve Weddellhavet og østover, har det ikke vært fisket etter krill de siste 20 årene og knapt før det heller. Dette vet Gp utmerket godt. Norske fiskeriinteresser er altså ikke truet av verneforslaget. Det sier da også norske myndigheter. Og spør du bedriftene Gp har inngått en avtale med, så sier de sikkert det samme.

Greenpeace svarer

Les Greenpeaces svar på kritikken i denne artikkelen: Norske myndigheter må støtte marint vern i praksis, ikke bare i festtaler.

Nå er saken igjen i media etter et møte nylig i CCAMLR om denne saken. På Twitter hevder Gulowsen at Norges forslag fikk null støtte. Forhandlerne kan imidlertid fortelle at forslaget ble godt mottatt av alle medlemslandene og blir med i det videre arbeidet sammen med EUs forslag. Videre skrev han feilaktig at Norges forslag innebar en kraftig reduksjon. Nei, Gulowsen, Norge har delt EUs forslag i to med håp om å få vernet den viktigste delen først og så jobbe videre med den andre mer omdiskuterte. Burde ikke Gp støtte en slik strategi når Kina og Russland er så bombastisk imot EUs forslag? Ifølge Gulowsen så ønsket ikke Norge vern, men stemte imot sammen med Russland og Kina. Problemet med denne uttalelsen er at CCAMLR er en organisasjon som ikke har avstemninger.

Dette er noen eksempler på at Gp i denne saken er inkonsekvente, uetterrettelige og konspiratoriske. Det er uforståelig hva Gp forventer å oppnå med denne oppførselen. Greenpeace svekker med dette eget omdømme, men som del av miljøbevegelsen står de også i fare for å svekke dennes også. Norske myndigheter er og har vist at de er en pådriver for vern i Antarktis. Jeg kjenner miljøbevegelsen med faglig dyktige og ærlige, idealistiske mennesker. Nå må de andre delene av miljøbevegelsen komme på banen og gi myndighetene den støtten de fortjener for et godt vern i Weddellhavet.