Arbeiderpartiet er garantisten for et grønt skifte i Bergen

Kall det naivt, men jeg trodde Venstre ville være blant de første til å feire et grønt girskifte hos Arbeiderpartiet.

I 2015 står valget i Bergen mellom grønt og grått. I stedet for å forsøke å så tvil om hverandre, må vi samle partiene som ønsker et grønt skifte. Det er derfor med overraskelse at jeg leser Erlend Horns kritikk av at Arbeiderpartiet går til valg på å skape Norges grønneste storby. Kall det naivt, men jeg har alltid trodd at Venstre, og SV, som tidligere har fremmet lignende beskyldninger, ville være de første til å feire et grønt girskifte i Arbeiderpartiet. I stedet kan man få inntrykk av to politiske partier som er misfornøyde med å ha oppnådd økt støtte for sine standpunkter. Det er en underlig situasjon.

I forsøket på å så tvil om vår ambisiøse politikk, må Horn trekke frem nasjonale og fylkeskommunale saker for å finne uenighet, i tillegg til at han fremmer påstanden om at Ap og Høyre er skyld i utviklingen av kjøpesenterbyen de siste 40 årene.

Sistnevnte utvikling er vi flere som må ta ansvar for, ikke minst Venstre selv, som har styrt byen sammen med både Ap og Høyre i store deler av nevnte tidsrom. Det interessante må jo være hva vi har lært og hva vi vil gjøre i fremtiden. Mens Høyre vil bygge nytt gigantsenter i Eidsvåg, og tillater storutbygging av Lagunen, er Ap og Venstre nå samstemte i kampen mot byspredning.

Jeg er usikker på hvor relevant det er for Bergen kommune, men Arbeiderpartiet i Bergen er for øvrig imot fjorddeponi i Førdefjorden, og vi har i mange år jobbet mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Da gjenstår bare uenighet om bybanetrasé i sentrum av årsaker til at Venstre og Horn mener Arbeiderpartiet ikke kan levere et grønt skifte. Vi må nok være enige om å være uenige om hvilken som er den beste og grønneste løsningen, men det gir ingen grunn til å så tvil om at vi vil bygge sykkeltraseer. Vi krever at det bygges sykkeltrasé i forbindelse med all fremtidig utbygging av bybanen – uavhengig av hvilke traseer som blir valgt. Vi håper Venstre er enig med oss i det.

Jeg skal gi Venstre rett i at vi har beveget oss i viktige miljøspørsmål i løpet av denne bystyreperioden. Resultatet er at vårt nye program for Bergen kanskje er den mest ambisiøse miljøplanen byen har sett.

Det vil bli flertall i Bergen for en mer offensiv klima- og miljøpolitikk etter valget. Dersom den ikke gjennomføres, er det fordi sentrumspartiene har valgt å samarbeide med Høyre og Frp, selv om de kunne fått større gjennomslag i en grønn allianse med Ap.

Arbeiderpartiet vil være garantisten for å sikre et grønt skifte i Bergen etter valget 14. september. Gjerne sammen med Venstre.