Deltakere og kjønnsbalanse på klimatoppmøtet

Mer enn 33000 delegater har registrert seg til COP27. Fossilindustrien er til stede med rekorddeltakelse. Kjønnsbalansen på toppmøtet får kraftig kritikk, skriver Svein Tveitdal.

Etter den Covid-forsinkede, rekordstore COP26, hvor nesten 40000 delegater dro til Glasgow, er den 27. partskonferansen (COP27) nå i gang i Sharm el-Sheikh i Egypt. Ifølge FNs foreløpige deltakerliste har mer enn 33000 delegater registrert seg. Hvis alle kommer, vil toppmøtet bli det nest største i COPs historie.

Kommenterer klimatoppmøtet

Svein Tveitdal er tidligere FN-direktør. Tveitdal deltar under COP27 i Sharm El-Sheik som representant for Besteforeldrenes klimaaksjon. Han skriver fra klimatoppmøtet for Besteforeldrenes klimaaksjon og Energi og Klima.

Afrikas COP

Møtet er kalt «Afrikas COP», og en analyse fra Carbon Brief viser at rekordmange deltakere fra afrikanske nasjoner har registrert seg. Det er også registrert rekordpåmelding fra de minst utviklede landene og små øystater.

Nasjonale delegasjoner den største gruppen (16118)

Nasjonale delegater som spiller en full rolle i forhandlingene, danner den største gruppen med 16118 påmeldte.

Med 1073 påmeldte er delegasjonen til De forente arabiske emirater (UAE) den suverent største, og ti ganger så stor som den de hadde i Glasgow. Dette er kanskje ikke så overraskende siden UAE skal arrangere COP28 om et år. Deretter følger Brasil med en delegasjon på 573. Historisk har Brasil hatt de største delegasjonene.

Etter disse to følger Den demokratiske republikken Kongo (459) etterfulgt av Kenya (386), Canada (377), Zimbabwe (264), Senegal (245), Uganda (241), Republikken Kongo (237) og Irak (235). Gjennomsnittlig delegasjonsstørrelse for alle afrikanske nasjoner er 133, klart den største i COPs historie. Ifølge Carbon Brief har Norge 40 påmeldte i sin offisielle delegasjon.

COP28

Et nyhetsbrev som holder deg oppdatert på de viktigste nyhetene om klimatoppmøtet i i Dubai.

Abonner på COP28:

Ikke statlige organisasjoner (11711)

Antallet registrerte NGO-observatører er foreløpig den nest største i COPs historie med 11711, bare slått av København i 2009 med 12048. Her må det tas et forbehold. Anklager om høye hotellpriser og bekymringer over overvåking kan påvirke hvor mange av disse deltakerne som faktisk har vært i stand til å delta. Den endelige deltakerlisten vil ikke bli publisert før etter at toppmøtet er avsluttet.

Media (3350)

3350 personer er registrert som medierepresentanter. Dette er nest flest etter de 3712 mediedelegatene som deltok på COP3 i Kyoto i 1997. Men det faktiske antallet er vanligvis lavere enn vist i den foreløpige listen.

Fossilindustrien med rekorddeltakelse (636)

Ifølge en rapport som ble lansert av Global Witness torsdag er 636 lobbyister fra fossilindustrien registrert som deltakere. Dette er 100 flere enn i Glasgow, og mange er medlemmer av de offisielle delegasjonene. UAE, som skal arrangere COP28 neste år, har flest representanter fra fossilindustrien i den offisielle delegasjonen. Russland har 150 offisielle delegater, hvorav 33 representanter for olje- og gassindustrien.

Kjønnsbalanse

Kjønnsbalansen i delegasjonene til COP27 viser 63 prosent menn og 37 prosent kvinner. De mest kvinneledede delegasjonene er Niue (77 prosent kvinner), Estland (71 prosent), Panama (70 prosent), USA (58 prosent), Australia (57 prosent) og Storbritannia (54 prosent).

Det er gode grunner til å tilstrebe en god kjønnsbalanse i alle fora som arbeider med konsekvenser av klimaendringer. Blant de fattigste og mest marginaliserte som rammes av klimaendringene, er kvinner og barn mest utsatt. En jevn fordeling mellom kvinner og menn i klimaforhandlingene vil gi en rettferdig fordeling av befolkningen de representerer, og antas å føre til bedre forhandlingsresultater.

Kjønnsbalansen i år er den samme som i Glasgow i fjor, der den tidligere irske presidenten Mary Robinson beskrev den som «for mannlig, blek og foreldet». I september i år sendte hun sammen med tidligere leder for FNs klimakonvensjon Christiana Figueres og andre ledere, et brev til COP27-presidentskapet om å utnevne en kvinne til president og med krav om 50-50 fordeling av kvinner og menn i presidentskapet. Dette er ikke tatt til følge. Oppfordringen går videre til neste års vertsland UAE.