Det uskyldsrene ACER og norsk suverenitet

Kjetil Lund fremmer en oppsiktsvekkende, for ikke å si lettere komisk, påstand i sitt innlegg i debatten om ACER, Norge og EU.

Diskusjonen om ACER har kommet på avveie, mener næringsbyråd i Oslo, Kjetil Lund. Han leverer sjøl et godt eksempel på det når han skriver at «ACER er en løsere, europeisk versjon av vårt Norges vassdrags- og energidirektorat». (energiogklima.no 11. mars.)

Dette er en oppsiktsvekkende, for ikke å si lettere komisk, påstand. Realiteten er at dette uskyldsrene energibyrået ACER vil amputere nettopp Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som norsk forvaltningsmyndighet. Instrukser fra ACER skal gjennomføres av den nye Reguleringsmyndigheten for energi (RME). I motsetning til dagens NVE blir RME fullstendig unndratt nasjonal og politisk kontroll.

At RME offisielt er en underseksjon av NVE er en ren formalitet. Verken energiminister Terje Søviknes eller NVE-sjef Per Sanderud har noe de skulle ha sagt på områdene som ligger under RME. Sanderud kan ikke instruere sin avdelingssjef Ove Flataker i RME. RME-sjefen har også Norges beste jobbgaranti. Han er uavsettelig de neste fem til sju åra.

Alt dette er banket fast i elmarkedsdirektivet som Stortinget snart skal ta stilling til. Det som gjenstår for NVE å pusle med er grovt sagt konsesjonsbehandling og flomsikring.

Som næringsbyråd argumenterer Lund med at kommunalt eide kraftselskaper genererer milliarder til å bygge velferd i bygd og by. Han ser for seg at inntektene kan vokse enda mer hvis Norge blir del av et fullstendig markedsstyrt europeisk energimarked etter EUs oppskrift. Når Norge er en industri- og velferdsstat, så er det fordi vi har sørget for alltid å holde et stramt grep omkring det som er felles ressurser og folkets eiendom. Hvis Lund følger sin egen tanke fullt ut, vil neste logiske skritt være å åpne for uhindret eksport av drikkevannet vårt hvis andre pålegger oss det.