Equinor signerer omstridt utslippsløfte

Under COP28 lover store olje- og gassprodusenter å kutte utslipp fra egen virksomhet. Avtalen ses av miljøorganisasjoner som en strategi for å kunne øke produksjonen, skriver Svein Tveitdal.

Under klimatoppmøtet COP28 i Dubai signerte Equinor lørdag, sammen med 50 andre store olje- og gassprodusenter, et løfte om å kutte utslipp fra egen virksomhet. Avtalen er kontroversiell siden ingen av selskapene går med på å begrense olje- og gassproduksjonen. Men de lover å redusere utslipp av metan, en av de farligste klimagassene, til nær null innen 2030 og stoppe fakling av naturgass.

Kommenterer klimatoppmøtet

Svein Tveitdal er tidligere FN-direktør. Tveitdal deltar under COP28 i Dubai (30. november-12. desember) som representant for Besteforeldrenes klimaaksjon. Han skriver fra klimatoppmøtet for Besteforeldrenes klimaaksjon og Energi og Klima.

COP28-president Sultan Ahmed al-Jaber, direktør i statsoljeselskapet ADNOC, som også signerte avtalen, har satset mye politisk kapital på å bringe olje- og gassindustrien inn som en del av løsningen i klimakampen. Han sier at selv når fossilt brensel fases ut, vil olje og gass forbli en del av energisystemet i flere tiår fremover, derfor gjelder det å gjøre dem så rene som mulig.

De 50 medlemmene av Oil and Gas Decarbonization Charter står for omtrent 40 prosent av den globale oljeproduksjonen. Målene vil ikke være bindende, men underskriverne må sende inn en plan innen 2025 for hvordan de vil nå dem.

De forplikter seg til å nesten nullstille utslippene fra egen produksjon, kjent som scope 1- eller 2-utslipp, innen 2050. Det kan høres radikalt ut, men de utelukker scope 3-utslipp, som kommer fra bruken av fossilt brensel de produserer. Dette utgjør mer enn 80 prosent av samlede utslipp, og dermed er effekten liten i forhold til utfasing av produksjonen.

Sterke miljø-reaksjoner

Mer enn 300 klimaorganisasjoner fra hele verden, inklusive Norges Naturvernforbund, publiserte fredag et brev, der de sterkt kritiserer oljeselskapenes løfte. De oppfordrer COP28-presidentskapet til å droppe initiativet og i stedet sette søkelys på å sikre en juridisk bindende pakke for å fase ut fossilt brensel.

Initiativet ses på som en strategi fra industrien for å kunne øke produksjonen av olje og gass fram mot 2030, slik de planlegger ifølge UNEPs Emissions Gap Report. Noe som fører oss mot en oppvarming på 2,9 grader.

En hovedstrategi er som ventet omfattende bruk av karbonfangst og -lagring (CCS). Men selv om dette fysisk vil kunne fungere, vil det være absurd, skriver klimajournalist og -aktivist Bill McKibben:

«Hvis kull- eller gasskraft allerede er betydelig dyrere enn solenergi, forestill deg hva som skjer med den kostnadsforskjellen hvis du legger til et enormt kompleks av rør og pumper for å fange CO2 og frakte den til et forlatt deponi for lagring (…) Kostnadene er så uoverkommelige at ingen kull-, olje- eller gasselskaper ønsker å betale for det selv – i stedet vil de bruke sin politiske innflytelse til å få skattebetalerne til å betale regningen, slik at de kan fortsette å selge produktet sitt som før.»

Les også: Karbonfangst og -lagring som klimaløsning: «En illusjon».