Europeisk klimapolitikk gjør Norge rikere

Norge tjener på en mer offensiv klimapolitikk i Europa.

Forsiden på Aftenposten 25. januar 2017 forteller oss at en mer offensiv klimapolitikk i Europa fører til høyere strømpris i Norge og at kraftkabler har skylden. Det de ikke tar med er:

1. Norge tjener stort på å selge strøm til Europa, og når prisene på fossilenergi går opp, tjener vi enda mer. Et enkelt overslag viser at for hvert øre strømprisen øker stiger inntektene fra vannkraft med 1,5 milliarder kroner. Deler av dette blir høyere regning for norske forbrukere, men også en del som er ren inntektsøkning fra strømmen vi selger til Europa. Dersom kvoteprisen går opp til 40 euro per tonn CO₂ vil det gi AS Norge 28 milliarder kroner i ekstra inntekter som kan brukes til økt offentlig velferd eller skattekutt.

2. Kraftkabler til Europa er god klimapolitikk. Når fossil kraft fases ut og erstattes med fornybar energi blir det større svingninger i produksjonen. Norsk vannkraft kan være balansekraft så det er mulig å utfase kullkraft raskere. Kraftkabler er dermed et av de mest effektive klimatiltakene vi kan gjennomføre (om ikke det mest effektive, det er ikke mange andre klimatiltak som gir milliardinntekter.)

3. Som Anders Bjartnes har skrevet om er det ikke kraftkablene som fører til størst økning i kraftprisen (NVE anslår de vil øke prisen med 2 øre), men økte kostnader for fossilenergi som følge av en mer offensiv klimapolitikk i EU. Dette er en effekt som allerede har slått inn i det norske kraftmarkedet uavhengig av om det bygges nye kabler. Skal vi unngå det må vi enten fjerne dagens kabler (noe som setter forsyningssikkerheten i fare) eller så må EU avlyse sin klimapolitikk.

Aftenpostens sak nevner ingen av disse poengene. Istedenfor går de i den gamle dette vil skade norske forbrukere og kraftkabler utkonkurrere norsk gass.

I seg selv har det ikke så mye å si at Aftenposten lager en dårlig sak, men det føyer seg inn i et mønster hvor det forsøkes å fremstille norsk tilknytning til det europeiske kraftmarkedet som noe negativt. Dersom det inntrykket får feste seg kommer vi til å tape store inntekter og arbeidsplasser og det vil gi økte klimagassutslipp.