Grønn kapital gir grønt håp for Afrika

Afrika ligger etter i det grønne skiftet – privat grønn kapital vil være en stor del av løsningen for kontinentet, mener solenergigründer Terje Osmundsen. Svein Tveitdal har møtt ham på COP27 i Egypt.

Jeg treffer Terje Osmundsen, leder og grunnlegger av Empower New Energy, på konferansesenteret i Sharm El-Sheik. Han har akkurat avsluttet en paneldebatt med bl.a. energiministeren i Den demokratiske republikken Kongo. Han har også vært med i flere andre debatter under klimatoppmøtet som alle har dreid seg om det grønne skiftet i Afrika.

Terje Osmundsen er administrerende direktør og grunnlegger av Empower New Energy. Han har bakgrunn som leder av Unge Høyre og var personlig rådgiver til statsminister Kåre Willoch. Han har vært viseadministrerende direktør i NHO og konserndirektør i solenergiselskapet Scatec. Han har vært styreleder i Caritas Norge og er medlem i Besteforeldrenes Klimaaksjon.

Osmundsen er hyppig bidragsyter i Energi og Klima.

For fem år siden forlot Osmundsen en toppstilling som konserndirektør i solenergiselskapet Scatec for å starte det nye selskapet. Han sier drivkraften var en visjon om å skaffe privat finansiering for å forsyne små og mellomstore bedrifter i Afrika med grønn energi, i områder uten tilgang på elektrisitet eller til konkurransedyktige priser der energien i dag kommer fra fossile kilder.

800 millioner på bok

Etableringen var preget av stor risiko, men det er ingen tvil om at han har lykkes så langt. 800 millioner kroner er allerede sikret. Viktige investorer er Climate Investor One, der bl.a. norske KLP er med, og Norfund.

Pengene skal investeres i lokale solkraftanlegg, mange av dem kombinert med batterier, som gjør det mulig for bedriftene å bli mindre fossilavhengige og kutte kostnader. I starten satser Empower New Energy særlig på land som Nigeria, Ghana, Marokko, Egypt og Kenya. Så langt er det investert ca. 70 millioner kroner.

Eksempler er produksjons- og resirkuleringsbedriften Miniplast i Accra i Ghana, som har faset ut dieselaggregatet og nå forsynes av strøm fra et solcelleanlegg på taket. I Nigeria er Empower eier av et 0,7 MW stort solkraftverk på landets største kyllingfarm, Premium Poultry. Med den nye kapitalen blir det mulig å levere ren strøm til 40-50 slike afrikanske selskaper.

Høye fossile strømpriser og liten tilgang på fornybar energi

Afrika har verdens høyeste strømkostnader, og er den eneste regionen hvor andelen fornybar energi i energimiksen har stått stille siden undertegnelsen av Paris-avtalen for sju år siden. Ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA) er andelen vannkraft, sol og vind i kontinentets elektrisitetsproduksjon fortsatt under 20 prosent.

Kommenterer klimatoppmøtet

Svein Tveitdal er tidligere FN-direktør. Tveitdal deltar under COP27 i Sharm El-Sheik som representant for Besteforeldrenes klimaaksjon. Han skriver fra klimatoppmøtet for Besteforeldrenes klimaaksjon og Energi og Klima.

Energietterspørselen øker, og dermed har Afrika blitt enda mer avhengig av kull, naturgass og diesel, hvor prisene nylig er doblet eller tredoblet. Kontinentet representerer omtrent 60 prosent av verdens solenergipotensial, men har installert mindre enn 1 prosent av verdens solcellepaneler. Ifølge IEA produseres det i de fleste land i Afrika mer strøm fra dieselgeneratorer enn fra landenes offentlige strømproduksjon.

For å snu denne prekære utviklingen, bør Afrika ha som mål å tredoble årlige investeringer i fornybar energi til 60 milliarder kroner per år, sier Osmundsen. En stor del av disse investeringene er nødvendig for å finansiere store fornybaranlegg knyttet til det nasjonale strømnettet, noe som tar lang tid. Det er derfor svært viktig å investere i raskere utplassering av solenergi og lagring i privat sektor for å dekke eget behov, fremholder Osmundsen. Her er det Empower kommer inn.

Fossillobbyen bremser det grønne skiftet

Det grønne skiftet er forbundet med interessekonflikter også i Afrika. Når noen skifter fra fossil energi til billigere fornybar energi, er det også noen som taper penger. Først og fremst fossilindustrien, men også nasjonale energiselskaper mister inntekter, ofte de mest lønnsomme de har, fra kunder som går over til billigere grønn strømproduksjon.

Diskusjonen foregår også i høy grad her på klimakonferansen. Oljelobbyen sier de skal lage så mye blått hydrogen og bygge så mye karbonfangst og -lagring (CCS) at energiforsyningen kan løses med olje- og gassproduksjon. Men da må det bygges tusenvis av CCS-anlegg, noe som ikke er lønnsomt eller teknisk mulig i dag.

Den grønne veien fungerer godt og er mye billigere, sier Terje Osmundsen.

Fremtidsoptimist

COP27 er kalt Afrikas COP. Og Terje Osmundsen er ukuelig fremtidsoptimist på kontinentets vegne Han snakker varmt om innovasjonen og kreativiteten som kommer til syne her i Sharm El-Sheik, gjennom den store afrikanske deltakelsen på konferansen.

Allerede neste uke skal Osmundsen reise med kronprins Haakon og kronprinsesse Victoria, som begge har oppgaver som goodwillambassadører for FN, til Kenya. Selv kommer han for å snakke varmt om de store mulighetene Afrika har, dersom verden for øvrig legger godviljen til for å støtte det grønne skiftet. Og hvordan privat grønn kapital vil måtte være en stor del av løsningen, noe han er stolt over å bidra til.