Handling er viktigere enn ord

Trondheims satsing på miljøvennlig infrastruktur var ikke bare populær, men Miljøpakken er blitt en suksess og en eksportvare.

Trondheim er en fantastisk by. Vi har et av Norges beste kollektivtilbud. Vi har landets hjernekraftverk NTNU, nærhet til naturen og ei fantastisk bymark. Vi har mye å være stolte av. Ikke minst fordi vi er et sterkt fellesskap som løser utfordringene vi møter sammen.

Ottervik under åpningen av ny vei i Trondheim i 2012 som leder tungtrafikk utenom midtbyen.
Ottervik under åpningen av ny vei i Trondheim i 2012 som leder tungtrafikk utenom midtbyen.

Det gjorde vi i 2008 når vi vedtok Miljøpakken. Trondheim vokste raskt, og vi slet med forurensing og kø. Behovet for bedre kollektivtrafikk og utbygging av gang- og sykkelfelt var stort. Løsningen ble Miljøpakken – en storstilt satsing på miljøvennlig infrastruktur. Over 11 milliarder skulle brukes til å forandre Trondheim. Mest radikalt var forslaget om å bruke halvparten av pengene til kollektivtrafikk, miljøtiltak og sykkelveier.

Grønne maktskifter i storbyene?
Hvorfor bør velgere som er opptatt av klima og grønt skifte stemme på maktskifte i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger ved kommunevalget 14. september? Det er spørsmålet Energi og Klima har stilt utfordrerne Raymond Johansen (Ap), Harald Schjelderup (Ap), Yngve Brox (H) og Cecilie Bjelland (Ap). Her svarer Trondheims ordfører Rita Ottervik (Ap) på utfordringen fra Yngve Brox. Alle innleggene i serien samles på temasiden Klimavalg 2015. Innspill til redaksjonen: energiogklima@energiogklima.no.

Det var ikke bare populært. De fleste partiene var enige om å fjerne bomringen, og ville ikke bruke bompenger til å betale for miljøtiltak. Høyre, sammen med flere andre partier, valgte å stå utenfor.

Syv år senere er Miljøpakken en suksess. Antall bilturer går nedover selv om vi er en av Norges raskest voksende byer. Nå er Trondheim den storbyen med mest sykling, antall busspassasjerer er mer enn doblet, og bylufta er den reneste på over 20 år. Miljøpakken er blitt en eksportvare. Politikere og fagfolk kommer fra andre byer for å lære om Miljøpakken, og hvordan man bygger framtidens byer. Nå støtter nesten alle partiene, inkludert Høyre, Miljøpakken.

Fortsatt har vi store utfordringer i Trondheim. De neste tiårene skal Trondheim vokse med en befolkning på størrelse med Bodøs. Vårt mål er at all vekst skal tas i kollektivtrafikken. Det krever politisk ledelse. Vår løsning er utbyggingen av Superbuss – en bybane på hjul drevet av klimavennlig biodrivstoff. Slik skal vi bygge en by hvor du ikke er avhengig av bil uansett om du skal til jobb eller skole, trening eller barnehage.

Ny gang- og sykkelveg langs Heimdalsvegen i Trondheim under bygging i 2015.

Nesten en tredjedel av Norges klimagassutslipp er fra transportsektoren, og mesteparten av transportutslippene er fra privatbiler. Fremtidens klima er avhengig av at vi finner andre løsninger enn flere biler og mer kø. Da kan vi ikke gjøre som Høyre og stemme for å fjerne kollektivfeltene i en av hovedfartsårene i Trondheim. Uten å engang utrede hva det betyr for kollektivtrafikken, eller for bymiljøavtalene som sikrer Miljøpakken.

I Trondheim hadde vi et valg. Vi kunne fortsette som før og se på køene og miljøproblemene øke hvert år. Eller vi kunne gjøre noe som kanskje var upopulært, men likevel nødvendig. Å løse klimaproblemene krever mer enn ord, det krever politisk ledelse og handling. Da må vi ha et parti som tør å sette miljø og klima foran lettvinte løsninger.