Ikke uforståelig motstand mot klimaomstilling

Svar til Haarstad og Wanvik.

Vi vil gjerne svare på Haarstad og Wanviks direkte spørsmål til oss: Vi skriver ikke, og mener ikke, at vi kunne forutsett høstens hendelser i Paris og i Norge. Men vi mener de tar feil når de skriver at styrken i motstanden er «nesten uforståelig» for forskere. Det finnes et rom mellom «forutse» og «nesten uforståelig».

Vi er også uenige når de skriver at samfunnsforskerne i hovedsak har sett på klimaomstilling som en innovasjonsprosess og som vinn-vinn. Dette er ikke dekkende for den samfunnsvitenskapelige forskningslitteraturen på klimaomstilling og virkemidler for klimaomstilling. 

Haarstad og Wanvik skriver videre at «Høsten 2018 har vist at kunnskapen vår om omstillingens pris var svakere enn vi trodde.» Vi vet ikke hva de trodde, men mange samfunnsforskere har lenge erkjent at vi må videreutvikle forskning som tematiserer motstand og risikoer ved omstilling, og hvordan man kan forholde seg til det. Og det er det heldigvis mange av oss som skal fortsette å jobbe med.

***

Debatt om samfunnsforskning og motstand mot det grønne skiftet

I flere innlegg har samfunnsforskere diskutert motstand mot klimatiltak og om årsakene er godt nok studert og forstått. Les de øvrige innleggene.

Haarstad og Wanvik: Vi har i liten grad fokusert på smerten ved omstilling

Gullberg, Aasen og Julsrud: Motstand mot klimaomstilling: Overraskende lite informert fra Wanvik og Haarstad

Haarstad og Wanvik: Hva vet vi egentlig om omstillingens pris?

Gullberg, Aasen og Julsrud: Ikke uforståelig motstand mot klimaomstilling