Ille bra på sokkelen?

Dersom CO₂-utslippene fra norsk oljesektor hadde vært like høye som verdensgjennomsnittet, ville Norges CO₂-utslipp vært 15 millioner tonn høyere enn i dag.

 

 

Dette er Norges utslippstall fra SSB, men i den stiplede linjen har artikkelforfatteren lagt til informasjon om hvor store utslippene fra norsk oljesektor ville vært om de var på verdensgjennomsnittet.

Norsk sokkel er blant de beste i verden med lave CO₂-utslipp fra produksjonen. Dette har også de fleste av motstanderne av oljevirksomheten i Norge erkjent. Imidlertid så er det flere av disse som bagatelliserer de gode resultatene med å henvise til at utslippene fra den solgte oljen er mange ganger større. Det er riktig at det er en betydelig størrelsesforskjell her, men da endrer vi jo også fokus fra en nasjonal til en global situasjon og diskusjon.

La meg fokusere på den nasjonale diskusjonen her, – denne angivelige bagatellen av lave utslipp på norsk sokkel, – hva dreier det seg egentlig om?

Dette er jo en del av diskusjonen om de nasjonale klimaforpliktelsene som de samme debattantene ellers er svært opptatt av. «Blant de beste», – hva er egentlig det i reelle tall? Utslippene på norsk sokkel er halvparten av gjennomsnittet fra olje- og gassproduksjonen i verden. Siden noen tydeligvis ikke synes det er så viktig at norske oljearbeidere og -selskap er så dyktige, så kan vi for eksemplets skyld se på hva dette ville tilsvart dersom de bare hadde vært gjennomsnittlig gode, – altså at utslippene på norsk sokkel hadde vært på verdensgjennomsnittet. Dette framgår av figuren. Jeg har lagt inn en rød stiplet linje i figuren fra Statistisk Sentralbyrå under som viser hvordan utslippene da hadde vært på sokkelen og følgelig også i de totale nasjonale utslippene. De siste hadde økt fra ca 53 til 68 millioner tonn CO₂. Det er komplett ufattelig at enkelte politikere og noen klimaaktivister kan kalle dette en bagatell. Legg merke til linjen for utslipp fra veitrafikk under som er mye diskutert i den norske klimadebatten, senest på Zero-konferansen nylig. Den er på ca 10 millioner tonn CO₂. Er ikke den viktig heller?

I disse dager har FN sin årlige klimakonferanse i Bonn. Der blir deltagerlandene blant annet konfrontert med løftene om reduserte utslipp fra den vellykkede Pariskonferansen. Norsk produksjon av olje og gass utgjør 2% av verdensproduksjonen. Hva om de andre landene følger Norges eksempel og halverer utslippene fra produksjon av olje og gass. Det kan vanskelig kalles en bagatell.