Indikasjoner på kald januar

Sesongvarslene for januar 2024 og utover ser ganske kalde ut.

Det er litt vanskelig å bli klok på varselet for vinteren. Sesongvarslene som ble produsert i begynnelsen av desember, og som gjelder for januar 2024 og utover, ser ganske kalde ut.

Her er sannsynligheten for at januar blir varmere enn normalt i henhold til vår statistiske modell, som er basert på data fra seks værvarslingsmodeller (les mer her om hvordan vi lager våre varsler):

Sannsynligheten for at januar 2024 blir varmere enn gjennomsnittet for alle januarmånedene i referanseperioden 1993–2016, i henhold til vår egen statistiske modell.

Det er altså mellom 40 og 60 prosent sannsynlig at januar blir varmere enn normalt. Dette er lavt. Hvis vi ser på varslene for hele området mellom 40 og 70 grader nord, er den gjennomsnittlige sannsynligheten 69 prosent. Årsaken til dette er at klimaet har blitt varmere de siste tiårene. Dermed er referanseperioden mange steder allerede ganske kald i forhold til dagens klima.

  • Innlegget ble først publisert på klimavarsling.no. Klimavarselet er del av et forskningsprosjekt. Les mer i bunnen av artikkelen.

Hvis vi ser på et mer oppdatert varsel fra ECMWF, det som kalles månedsvarselet og ligger til grunn for Yr sine nye 21-dagersvarsler (se eksempel her for Bergen), er også disse relativt kalde. Under ser du en skjermdump av det nyeste varselet for romjulen. Dette varselet, som ble laget i går og baserer seg på 100 modellprognoser, gjelder fra og med 25. desember (klikk på bildet for å komme inn på siden, der du kan bla deg fremover i tid):

Også starten på januar ser relativt kald ut. Dersom disse kalde prognosene slår til, kan en av årsakene være en svak virvel i stratosfæren, noe som ofte henger sammen med lave temperaturer i Nord-Europa.

Grafen under er basert på det samme månedsvarselet og viser alle 100 scenarioene for vindstyrken langt opp i stratosfæren. Den tykke blå linjen viser gjennomsnittet av alle de 100 varslene, og dette snittet ligger langt under normalen, som er illustrert med den tykke røde linjen.

Det er en viss risiko for en brå stratosfærisk oppvarming, som per definisjon trer i kraft dersom hastigheten på vestavinden i stratosfæren kryper under null (med andre ord, vinden snur og går i motsatt retning). Men selv om vinden ikke snur, er lave vindhastigheter også en indikasjon på at det kan bli kalde forhold i landet vårt.

Også det mest oppdaterte varselet for den amerikanske værtjenesten NOAA indikerer en januar som hverken er varm eller kald i henhold til referanseperioden (klikk for flere kart):

Vi kommer til å følge med videre på utviklingen i stratosfæren. Dersom du ønsker å se på oppdaterte varsler i mellomtiden, kan du alltid klikke på bildene over og finne disse selv.

Om klimavarslene

Denne teksten er hentet fra nettstedet klimavarsling.no og skrevet av klimaforsker Erik Kolstad.

Varslene utarbeides som en del av Climate Futures, et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) som er finansiert av Forskningsrådet og mer enn 30 partnere innen forskning, privat og offentlig sektor. Målet er å møte det økende behovet for avanserte, relevante og anvendte vær- og havvarsler.

Merk at varslene er eksperimentelle. Forskerne advarer mot å tillegge varselet vekt i beslutningsprosesser, og de tar ikke ansvar for eventuelle tap som følger av bruk av varselet.