Klimakritikk uten fundament

Mye tyder på at Hans Borge verken kjenner faglitteraturen om klima eller har lest FN-rapporten han kritiserer.

Hans Borge, leder ved Institutt for petroleumsteknologi ved Universitetet i Stavanger, avfeier i Dagens Næringsliv 28. april det faglige grunnlaget fra FNs klimapanel (IPCC). Så kan man jo undre seg over at en person som aldri har forsket på temaet med letthet tilsidesetter en rapport som er forfattet av mer enn 800 forskere fra de fremste akademiske miljøene i verden, og har gått gjennom 10.000 vitenskapelige artikler fra anerkjente tidsskrift med fagfellevurdering. Hva bygger Borge på, og hvilke vitenskapelige metoder og litteratursøk benytter han, mon tro?

Lesning av Borges innlegg lever opp til forventningene: Hvert eneste avsnitt inneholder faktafeil og kunnskapsløshet om den aktuelle faglitteraturen. Mye tyder på at Borge verken kjenner faglitteraturen eller har lest rapporten han kritiserer.

Noen få eksempler fra en beklagelig lang liste: Borge sier at teorien om CO₂ og klima påviser at oppvarmingen forsterkes ved at den gir mer vanndamp i atmosfæren, men hevder at det ikke finnes “relevante målinger” som viser dette. En merkverdig påstand, når det allerede i den første figuren i det tekniske sammendraget fra delrapporten om det naturvitenskapelige grunnlaget i den siste IPCC-rapporten vises fire forskjellige datasett som med målinger påviser en betydelig økning i luftfuktighet de siste 45 årene! Sammendraget sier videre at det er mer enn 90 prosent sannsynlig at det har skjedd en slik økning. Intet tyder på at Borge kjenner klimamålinger, klimarapporten eller klima-faglitteraturen. Som forskere stoler vi på målinger.

Grafikk fra IPCC viser fire datasett om økning i luftfuktighet (se grafen "Specific humidity"). Klikk på bildet for større figur.
Grafikk fra IPCC viser bl.a. fire datasett om økning i luftfuktighet (se grafen “Specific humidity”). Klikk på bildet for større figur.

Så hevder Borge at IPCC etter 2001 i all stillhet har forkastet “hockeykøllegrafen” (som viser at vi har en unik oppvarming i det 20. århundre) og andre artikler som pekte i samme retning. Dette er tatt ut av luften. Den fjerde rapporten fra FNs klimapanel fra 2007 viste en lang rekke nye temperaturrekonstruksjoner med samme forløp. Den siste hovedrapporten viser i tillegg at det er kommet stadig nye resultater som styrker dette bildet, ikke bare for den nordlige halvkule, men for alle kontinentene. Det fins minst 50 nyere publiserte arbeider om temaet, med samme hovedinnhold. I tillegg simulerer klimamodellene denne utviklingen med god overensstemmelse med rekonstruksjonene.

Borge blander Grønland med Antarktis, han blander globalt med lokalt

Borge påstår at den økte lagringen av varme i verdenshavene de siste årene er grundig tilbakevist. Det må i så fall være i hans eget hode. Bare det siste året er det kommet mange publikasjoner basert på målinger i verdenshavene som diskuterer sammenhengen mellom varmeopptak i havet og den lavere veksten i overflatetemperaturen de siste årene.

Borge blander Grønland med Antarktis, han blander globalt med lokalt, dikter opp globale datasett om temperatur etter istiden som ikke finnes, han kjenner ikke litteraturen som viser hvordan CO₂ endret seg før den globale temperaturen gjorde det og dermed bidro til at istidene tok slutt (bl.a. publisert i tidsskriftet Nature i 2012).

Borge leder et institutt ved et universitet, og våre universitet skal drive forskningsbasert undervisning. Hvis Borges studenter undervises om klima på det nivået Borge fremviser i DN, er det grunn til å være bekymret på studentenes og Universitetet i Stavangers vegne. Nå finnes det et universitet noe lengre oppe langs kysten som både forsker og underviser i disse emnene på alle fagnivå. Kom heller hit.